Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

19-07-2016: Coördinatieregeling GOL

Deel deze column:

Coördinatieregeling biedt grote voordelen

Afgelopen vrijdag nam Provinciale Staten het besluit om de aanvraag van diverse vergunningen in het GOL-project op te nemen in een zgn. coördinatieregeling. Het gaat daarbij om ca. 20 soorten vergunningen die nodig zijn om diverse projecten in het GOL zoals de oostelijke randweg Vlijmen en de westelijke randweg in de Baardwijkse Overlaat te realiseren. Voor die realisatie zijn tal van vergunningen noodzakelijk. Dat varieert van kapvergunningen, hogere grenswaarde geluid, ontheffing Flora en Faunawet, ontgrondingen tot eenvoudige verkeersmaatregelen. Zoals gezegd het gaat om bijna 20 soorten vergunningen. Je kunt natuurlijk als overheid voor al die vergunningaanvragen aparte procedures gaan volgen. Dat kost ontzettend veel tijd, maar ook voor burgers is het niet overzichtelijk. Die zouden dan alle vergunningaanvragen na moeten pluizen en moeten nagaan of er een bezwaar of zienswijze gewenst is. De provincie heeft dus gekozen (unaniem besluit provinciale staten) om de coördinatieregeling toe te passen. Die is speciaal voor dit soort situaties gemaakt en voorkomt dat er eindeloze procedures kunnen ontstaan. De coördinatieregeling blijft voor inwoners een optimale mogelijkheid tot inspraak op alle te verlenen vergunningen bieden en de procedure kan in tijd beperkt blijven.

Verschillende partijen in de Heusdense politiek hebben in de afgelopen dagen vraagtekens gezet bij deze procedure. Wij juichen deze procedure juist toe. Het GOL-project kent al een zeer lange voorbereidingstijd met veel inspraak en veel discussie tot nu toe. Iedereen zit dringend te wachten op uitvoering van de maatregelen en die uitvoering moet niet langer uitgesteld worden dan strikt noodzakelijk. Natuurlijk is inspraak en de mogelijkheid van bezwaar en beroep van groot belang, maar wij zijn er van overtuigd dat aan die belangrijke zaken geen afbreuk wordt gedaan. In tegendeel, de coördinatieregeling maakt het voor burgers juist veel overzichtelijker. Liever één gecoördineerde vergunningaanvraag dan tientallen aparte vergunningaanvragen.

De uitgebreide toelichting bij dit provinciebesluit kunt u hier nalezen.

2017-0719 Advies coördinatieregeling GOL

 

We kregen een verzoek van de Stichting Van GOL naar BETER om de volgende reactie te plaatsen. Wij voldoen graag aan dat verzoek:

Reactie Stichting Van Gol naar Beter:

Gemeentebelangen Heusden stelt dat de coördinatie regeling grote voordelen biedt. Dat klopt voor de Provincie/ GOL bestuur Maar niet voor de burgers en omwonenden . Verder is Gemeentebelangen Heusden van mening dat verschillende procedures en inspraak mogelijkheden voor burgers niet overzichtelijk zijn. Die zouden dan alle vergunningaanvragen na moeten pluizen en moeten nagaan of er een bezwaar of zienswijze gewenst is. Wij als Stichting van GOL naar Beter (burgers en omwonenden van Heusden) zijn het absoluut niet eens wat Gemeentebelangen Heusden in het artikel schrijft.

De coördinatieregeling heeft de volgende nadelen voor de burgers

1 Een zeer groot nadeel is dat wij als Burgers / omwonenden/ bedrijven en andere belanghebbende organisaties eigenlijk voor een groot deel buiten spel worden gezet. We kunnen nu deze coördinatieregeling is aanvaard , alleen nog bezwaar maken tegen de PIP en daarna nog bij de Raad van Staten. Onze inspraakmogelijkheden zijn dus door deze coördinatieregeling enorm beperkt geworden.  

2 Een ander groot nadeel van de coördinatieregeling is dat wij als omwonenden / burgers en andere belanghebbenden zoals milieu organisaties binnen zes weken op alle onderwerpen bezwaar moeten hebben aangetekend. Als een bezwaarmaker niet op tijd reageert, zijn alle kansen op bezwaar en beroep verkeken.                                                                                                                         Zeker voor burgers en omwonenden ,die gedegen onderbouwd bezwaar willen maken met mogelijke alternatieven ,is de tijdslimiet van zes weken te kort. Zeker als het meerdere onderwerpen/ bezwaren betreft ! Burgers / omwonenden hebben vaak een informatie- kennisachterstand hebben tov van de aanvragers /Provincie/ GOL. De burgers/ bewoners moeten zich terdege voorbereiden/ inlezen/ derden raadplegen enz . Dat vergt nogal wat tijd en het moet bijna altijd in de vrije tijd geschieden!

Daarom willen wij als burgers/ bewoners/ omwonenden en mogelijk ook andere belanghebbenden zoals Natuur en Milieu Organisaties voor elke vergunning / procedure een aparte inspraakmogelijkheid en een aparte rechtsbescherming mogelijkheid hebben .

Gemeentebelangen Heusden is gekozen door de burgers van Heusden. Daarbij hoort in onze mening dat Gemeentebelangen Heusden ook dient op te komen voor de belangen van de burgers ! Zeker waar het inspraak betreft. Dat is democratie en transparantie.

 

Naschrift Gemeentebelangen:

Onder punt 1 stelt de Stichting dat de inspraakmogelijkheden enorm beperkt worden. Men zou alleen nog bezwaar kunnen indienen tegen het bestemmingsplan (PIP), eventueel gevolgd door een procesgang naar de Raad van State. De coördinatieregeling houdt in dat uitvoeringsbesluiten zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende die periode kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Vervolgens neemt het bevoegd gezag het definitieve besluit en daarop kan men weer beroep aantekenen bij de Raad van State, die dan binnen 6 maanden een uitspraak moet doen

Onder punt 2 stelt men dat er wel degelijk bezwaarmogelijkheden zijn (bedoeld wordt, zo nemen wij aan, de mogelijkheid tot het indienen van zienswijze) , maar dat de termijn van 6 weken te beperkt zou zijn. De termijn van zes weken zou bij de coördinatieregeling te kort zijn. Er zijn teveel vergunningen die men zou moeten bestuderen en daarvoor heeft men meer tijd nodig, zo schat men in. Die zes weken is echter een wettelijke termijn, die bijvoorbeeld ook bij bestemmingsplannen geldt. Eigenlijk is de procedure wel vergelijkbaar met die van bestemmingsplannen. De gehele procedure zal onder de coördinatieregeling zo’n 77 weken in beslag nemen. Als men de reguliere procedure voor een omgevingsvergunning zou volgen, dan moet je rekenen op zo’n 2½ jaar ofwel 130 weken.

Onze conclusie blijft: de coördinatieregeling geldt alleen voor uitvoeringsbesluiten zoals vergunningaanvragen en biedt voldoende ruimte en mogelijkheden voor inspraak en bezwaar en beroep. En bovendien een tijdsbesparing van 53 weken ofwel ruim een jaar. Daarnaast blijven alle bezwaar- en beroepsmogelijkheden in de bestemmingsplanprocedure (PIP) gewoon bestaan. Belangrijk bijkomend voordeel is dat beide procedures (bestemmingsplan en uitvoeringsbesluiten) gelijktijdig op kunnen lopen en een ongeveer gelijke proceduretijd kennen.

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer