Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

19-09-2018: Terugblik Raadsvergadering 18 september

Deel deze column:

Raad begint met voordracht nieuwe burgemeester

 

In alle stilte heeft een vertrouwenscommissie, bestaande uit o.a. de fractievoorzitters vanuit de gemeenteraad, de afgelopen maanden gewerkt aan de werving van een nieuwe burgemeester. Dinsdag 19 september stond er al een reguliere raadsvergadering gepland, maar de raadsleden mochten een half uurtje eerder opdraven om kennis te nemen van het resultaat van al dat werk en om de voordracht voor een nieuwe burgemeester vast te stellen. De nieuwe burgemeester wordt mevrouw Willemijn van Hees (foto hierboven), nu nog burgemeester van Geertruidenberg. De keuze voor deze kandidaat was unaniem, zowel in de vertrouwenscommissie als in de gemeenteraad.

En dan was er natuurlijk nog de aangekondigde agenda. Met name vier agendapunten werden uitvoerig besproken. Op de eerste plaats het initiatief van Hart van Haarsteeg, dat unaniem door de raad werd ondersteund. Er was veel lof voor dit lokale initiatief vanuit de bevolking en voor het feit dat er zoveel middelen (bijna 500.000 euro) bij de bevolking was opgehaald om het Haarsteegse initiatief mogelijk te maken. De raad stelde een lening van 450.000 euro beschikbaar, die in 30 jaren zal worden afgelost in termijnen van 15.000 euro per jaar. Maar die termijnen worden elk jaar kwijtgescholden als de stichting voldoet aan een aantal eisen op het gebied van activiteiten in het sociaal domein.

Ander belangrijk bespreekpunt was het plan Steenenburg (Poort van Heusden). Het plan om als gemeente zelf het kasteel te restaureren, althans de buitenschil van het gebouw, viel niet bij iedereen in goede aarde. Er leefden nog vele vragen en er blijven, ook na de antwoorden van het college, nog tal van onzekerheden over. Zal die 1,2 miljoen inderdaad genoeg zijn om het kasteel te renoveren en kunnen we daarna wel een koper vinden die er voldoende geld in steekt. En komt er voldoende subsidie beschikbaar. Allemaal vragen waarop geen enkel college 100% zekerheid kan bieden. De Stad-Land Visie waarbij het gebied van het gemeentelijk eigendom nog werd aangevuld met agrarische gronden ten oosten van de Kasteeldreef en met het gebied ten zuiden van de Bosscheweg tot de Heidijk werd algemeen omarmd. Zonder uitzondering was elke fractie hierover positief inclusief over de aankoop van de agrarische gronden. Uiteindelijk werd het raadsvoorstel goedgekeurd met de stemmen van CDA en Heusden Transparant tegen.

De evaluatie van het Omgekeerd Inzamelen stond ook op de agenda. Voorafgaand aan de bespreking werd er nog een petitie met ruim 2300 handtekeningen aangeboden die gericht was tegen verhoging van de afvalstoffenheffing. Het systeem van omgekeerd inzamelen is feitelijk een groot succes, zoโ€™n groot succes dat alle milieudoelstellingen die vooraf geformuleerd waren, royaal worden gehaald.
Zelfs de financiรซle doelstelling wordt gehaald; immers de jaarlijkse structurele kosten zijn met twee ton gedaald. Probleem is alleen dat de jaarlijkse inkomsten vanwege het grote succes van de gescheiden inzameling met vier ton gedaald zijn. Tel daar nog enkele andere tegenvallers bij op zoals het wegvallen van een bijdrage uit het Nationaal Afvalfonds, de erg hoge inzamelingskosten van het PMD en GFT afval (mensen zetten de container soms maar half vol aan de straat en de gemeente wordt afgerekend op het aantal ledigingen) en de veel hogere verwerkingskosten van het PMD-afval, dan wordt het erg lastig om de afvalstoffenheffing ook kostendekkend te houden zonder tariefsverhoging. Ook de invoering van het nieuwe systeem heeft veel meer gekost dan verwacht, maar die extra kosten worden betaald uit de Algemene Reserve, zo heeft het college inmiddels voorgesteld in de inmiddels verschenen begroting 2019. In die begroting wordt ook voorgesteld om een tarief in te voeren voor zowel het GFT als het PMD-afval (1 euro voor de kleine container en 1,70 voor de grote container). Ook het vastrecht wordt iets verhoogd; het tarief voor de inworp van restafval blijft gehandhaafd op 2,30. Op die manier wordt de afvalstoffenheffing kostendekkend gemaakt en zal de negatieve egalisatiereserve over vier jaar weer positief worden, zo is de verwachting.

Tot slot was er nog de uitbreiding van het kippenbedrijf aan de Oosterseweg in Elshout. De eigenaar wil zijn bedrijf uitbreiden met ruim 80.000 kippen. Om de milieubelasting terug te dringen wordt een relatief nieuw huisvestingssysteem toegepast, niet alleen in de nieuwe stallen, maar ook in de oude. Als gevolg hiervan zou de totale emissie van ammoniak en fijnstof aanzienlijk afnemen. Geen verslechtering dus, maar een verbetering t.o.v. de huidige situatie. Alleen GroenLinks stemde tegen; vreemd als je beseft dat de milieubelasting alleen maar afneemt en dus verbetert. Maar dat argument telt kennelijk niet, de partij is gewoon tegen elke uitbreiding van agrarische bedrijven.

 

19 september 2018

Kees Musters

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

๐—›๐—ผ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐—›๐—ฒ๐˜‚๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei themaโ€™s

Lees meer