Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

19-12-2018: Terugblik Raadsvergadering 18 december

Deel deze column:

Eerste raadsvergadering burgemeester Van Hees

Na de installatievergadering op 12 november jl. is de nieuwe burgemeester Willemijn van Hees aan de slag gegaan en gisteren (dinsdag 18 december) mocht zij dan haar eerste raadsvergadering in Heusden voorzitten. Bij haar eerste optreden als raadsvoorzitter meteen een leuk moment: afscheid van de twee jeugdburgemeesters van 2018 en verwelkoming van de twee nieuwe jeugdburgemeesters, maar daarna kwam ook het serieuze werk. Op de agenda enkele belangrijke agendapunten zoals de Tweede Bestuursrapportage en het bestemmingsplan Buitengebied 4e herziening. Met name bij de behandeling van dat bestemmingsplan werd langdurig stilgestaan. De gehele procedure die er aan vooraf ging verdiende dan ook niet de schoonheidsprijs. Na de nodige discussies over en weer en waarbij de wethouder wederom beterschap beloofde als het om de publicatie van dit soort voorstellen gaat ging de raad unaniem akkoord met het raadsvoorstel. Zoals overigens alle voorstellen unaniem werden aangenomen en dat gebeurt ook niet altijd.

Het integraal Veiligheidsplan werd door de burgemeester zelf behandeld en kon ook op algemene instemming rekenen. Nog wel discussie over de vraag of dit plan nou wel zo integraal is als de naam doet vermoeden, maar het is een regionaal plan voor de 6 gemeenten in het basisteam Meierij en de lokale accenten die Heusden zelf daarbij plaatst zoals een extra buitengewoon opsporingsambtenaar worden niet in dat regioplan opgenomen. Inhoudelijk was er nauwelijks commentaar op het regioplan.

Het grondbeleid kwam ook uitvoerig aan de orde, de voorgestelde grondprijzen vormden eigenlijk geen probleem, wel werd er gediscussieerd over de wijze waarop de residuele grondprijs bij nieuwprojecten nou precies tot stand komt en over de beleidsregel nieuwbouwwoningen op eigen grond. Die regel kwam overigens ook al ter sprake bij het bestemmingsplan Buitengebied. De beleidsregel geeft aan dat aan initiatieven van particulieren om een woning op eigen grond te bouwen in principe wordt meegewerkt, maar dan wel maximaal één woning per perceel. In genoemd bestemmingsplan wordt echter meegewerkt aan een plan met twee nieuwbouwwoningen en daar ontstond al twijfel aan een goede toepassing van de beleidsregel. Anderen vroegen zich af of we die beleidsregel überhaupt wel moeten blijven toepassen. De regel komt eigenlijk uit de crisisjaren waarin gemeentelijke bouwplannen maar zeer moeizaam van de grond kwamen. De gemeente wilde toen particuliere plannen zoveel mogelijk beperken om het eigen woningbouwprogramma en de eigen grondexploitatie niet te benadelen. Een motie van Gemeentebelangen waarin werd gesteld dat particuliere woningbouw op eigen grond toch mogelijk moest blijven werd destijds door de gemeenteraad aangenomen. Later werd dat beleid in een beleidsregel geformaliseerd. Maar we leven nu in andere tijden waarbij de woningbouw weer op volle toeren draait en het is de vraag of die beleidsregel in deze vorm wel gehandhaafd moet blijven.

Ook bij de Jeugdzorg werd uitvoerig stilgestaan. Wethouder Peter van Steen (foto boven) gaf in een uitvoerig betoog aan dat er nog altijd veel onzekerheden bestaan over de werkelijke kosten van de jeugdzorg in de regio Hart van Brabant en als onderdeel daarvan in onze gemeente Heusden. Natuurlijk wil iedereen, en zeker college en raad, dat er zo snel mogelijk zekerheid komt over de werkelijke kosten en met name ook de vraag hoe die kosten beheersbaar gemaakt kunnen worden. Maar het beleid wordt gemaakt in de bestuurscommissie Jeugdzorg en die besluitvorming vraagt nog de nodige studie en onderzoek. De wethouder zegde toe de raad zo spoedig mogelijk te informeren zodra er meer informatie beschikbaar zal zijn.

Diverse voorstellen werden als een hamerstuk afgehandeld en dus goedgekeurd: voorbereidingskredieten kleedgebouw SC Elshout en renovatie atletiekbaan DAK, de locatiekeuze vervangende nieuwbouw twee basisscholen in Oudheusden, meerjarenonderhoud gemeentelijke gebouwen en een nieuwe legesverordening 2019. Een motie vreemd aan de orde waarin de regio Hart van Brabant wordt verzocht om weer een Verenigde Vergadering te organiseren, werd ook aangenomen en tot slot: Henk Melis, lid van onze partij, werd benoemd tot fractieondersteuner van de fractie Gemeentebelangen. Henk zal als fractieondersteuner o.a. optreden bij de informatievergadering Ruimte.

 

Drunen, 19 december 2018

Kees Musters

 

 

 

Nieuwe zaken & columns