Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

20-02-2019: Terugblik Raadsvergadering 19 februari

Deel deze column:

Raadsvergadering met weinig agenda

De eerste raadsvergadering van 2019 telde maar weinig agendapunten. Een van die weinige punten was de Kadernota Reclame, maar dat agendapunt werd op verzoek van de raad van de agenda afgevoerd. Bij de bespreking in de informatievergadering was al gebleken dat de fracties het geen voldragen raadsvoorstel vonden; het feit dat het nu van de agenda werd afgevoerd was dus niet helemaal een verrassing. Bleef eigenlijk als enige bespreekpunt over het beleidsplan “Samen armoede en schulden aanpakken”. En zoals dat zo vaak gaat als er weinig agenda is, de raadsleden gingen er even voor zitten. Er werd uitvoerig gesproken over de Klijnsmagelden en wat de gemeente moet doen als er geld over blijft, wel of niet in een apart potje stoppen. Uiteindelijk werd een motie op dit punt ingetrokken omdat de wethouder toezegde alles in het werk te stellen om deze gelden voor het juiste doel, bestrijding armoede bij kinderen, te besteden. Twee andere moties werden wel aangenomen, een motie die betrekking heeft op de Kredietbank (rentepercentage dat de kredietbank vraagt voor leningen aan gezinnen met financiële problemen is wel erg hoog) en een motie van de gezamenlijke oppositiepartijen waarbij het college opdracht krijgt om te onderzoeken wat de effecten zijn van weigeringsgronden bij het verlenen van schuldhulpverlening. Er werden ook drie moties door GroenLinks ingediend, maar die werden tijdens de behandeling allemaal weer ingetrokken. Uiteindelijk werd de beleidsnota (bijna) unaniem door de raad vastgesteld. Alleen D66 stemde tegen; die vond de nota niet voldoende kaderstellend.

Andere onderwerpen op de agenda werden allemaal met een hamerslag goedgekeurd: de evaluatie erfpachtregeling, een uitvoeringskrediet van bijna 1 miljoen voor de integrale herinrichting van het Van Greunsvenpark, een nieuwe verordening Adviesraad Sociaal Domein Heusden en zo waren er nog enkele kleinere agendapunten, maar tot discussie leidde dat allemaal niet.

Drunen, 20 februari 2019

Kees Musters

 

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer