Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

20-10-2015: Regionale Agenda HvB

Deel deze column:

Meerjaren Agenda 2016-2020

Hart van Brabant organiseerde op 17 oktober jl. een zgn. Radendag. De bijeenkomst was bedoeld om input bij de raadsleden van deelnemende gemeenten op te halen voor het vullen van een nieuwe Strategische Meerjarenagenda 2016-2020. Met andere woorden de vraag wat gaan we op regionaal niveau de komende jaren allemaal doen (of juist niet doen). In de voorafgaande maanden is al hard gewerkt (o.a. via themabijeenkomsten) aan een concept-meerjarenagenda. Dat moet nu omgezet gaan worden naar een definitieve versie die vervolgens ook tot besluitvorming in de diverse gemeenteraden zal moeten leiden. Daarna wordt de Meerjarenagenda verder geconcretiseerd in jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s.

U kunt de Concept-Strategische Meerjarenagenda 2016-2020 hier nalezen:

2015-1002 concept SMA versie 1 okt 2015

Nieuwe zaken & columns