Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

20-12-2017: Terugblik Raadsvergadering 19-12

Deel deze column:

Winkeltijden verruimd

Een lange agenda voor de laatste raadsvergadering van het jaar 2017 met 23 agendapunten. Maar de lange lijst van agendapunten werd toch nog redelijk snel afgewerkt. Ondanks het feit dat het agendapunt over Landgoed Steenenburg (ofwel Poort van Heusden) in een besloten vergadering werd afgewerkt, dit op verzoek van met name DMP Heusden. Wat Gemeentebelangen betreft was dat niet nodig geweest, maar goed. Na de vertrouwelijke beraadslaging werd het voorstel van het college om een samenwerking aan te gaan met de Kelders Groep dan toch unaniem goedgekeurd.

 

Een ander belangrijk discussiepunt was het voorstel van het college om de winkeltijden op zon- en feestdagen aanzienlijk te verruimen. Momenteel zijn die openingstijden van 12:00 uur tot 18:00 uur, maar het college stelde voor om daar 6:00 uur tot 22:00 uur van te maken. Het voorstel was voornamelijk gebaseerd op het verzoek van een achttal grotere winkelbedrijven, met name grotere supermarkten. De vraag is echter of de consument hier op zit te wachten. Uit een enquête bij het inwonerspanel blijkt dat er maar weinig mensen zijn die zitten te wachten op zulke ruime openingstijden en de kleinere ondernemers zitten er al helemaal niet op te wachten. Gemeentebelangen heeft samen met een drietal andere partijen (DMP Heusden, VVD en D66) een wijzigingsvoorstel ingediend waarbij de openingstijden verruimd worden van 10:00 uur tot 18:00 uur. Aanvankelijk deed het CDA ook mee met dit voorstel, maar die fractie trok zich tijdens de vergadering weer terug en stemde zelfs tegen die wijziging omdat men de winkels op christelijke feestdagen (met name Eerst Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag) liever helemaal niet open wil hebben. Het wijzigingsvoorstel haalde uiteindelijk wel een grote meerderheid en het gewijzigde raadsvoorstel werd vervolgens aangenomen.

 

Ander belangrijk agendapunt was de Duurzaamheidsagenda “Heel Heusden Duurzaam”, maar er werd nauwelijks over gediscussieerd. Het voorstel werd unaniem aangenomen. De deelname aan de ICT Coöperatie Beware UA riep enige discussie op. De coöperatie heeft ten doel om de monopoliepositie van de grote softwarebedrijven te doorbreken, maar sommige fracties stellen daar de nodige vraagtekens bij. Er zijn natuurlijk ook risico’s aan verbonden, maar toch kon een grote meerderheid van de raad zich achter het voorstel scharen.

De uitgangspunten voor de grondexploitatie 2018 werden zonder lange discussies vastgesteld evenals de grondprijzen 2018. Wel ontstond er nog enige discussie over de vraag of het pand van café De Harmonie in Haarsteeg wel verbouwd mag worden tot drie seniorenappartementen. Het college wil daar niet in meegaan omdat het beleid is dat er bij particuliere woningbouw op eigen terrein maximaal één nieuwe woning mag worden toegevoegd. Gemeentebelangen heeft gevraagd om hier toch nog eens goed naar te kijken omdat het hier gaat om de verbouwing van een bestaand pand en het de moeite waard is om een dergelijk, toch wel beeldbepalend element in de kern Haarsteeg te behouden.

 

Twee bestemmingsplannen op de agenda, maar één daarvan, de Bebouwing noordwand Anton Pieckplein, werd aan het begin van de vergadering van de agenda afgevoerd, dit op verzoek van de initiatiefnemers zelf. Het punt komt in de volgende raadsvergadering weer aan de orde. Bestemmingsplan De Gorsen met uitbreiding van de woningbouw in Elshout werd wel goedgekeurd.

 

Daarmee was de laatste raadsvergadering van 2017 wel zo’n beetje afgehandeld en is het Kerstreces weer aangebroken. Nog één reguliere raadsvergadering in februari en dan zit zelfs deze raadsperiode er al op. Maar mogelijk komt er ook nog een extra raadsvergadering in verband met Baanbrekers.

 

Hieronder nog het wijzigingsvoorstel met betrekking tot de winkeltijden op zon- en feestdagen:

Amendement Winkeltijdenverordening

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van 19 december 2017,

gezien het raadsvoorstel van het college m.b.t. de winkeltijdenverordening,

overwegende dat er blijkens de uitkomsten van het inwonerpanel weinig behoefte is aan een grote uitbreiding van het aantal openingsuren op zon- en feestdagen, dat met name kleine ondernemers in een ongunstige concurrentiepositie komen en dat verruiming van de openingstijden van winkels kan leiden tot meer overlast voor omwonenden,

besluit de dictie in het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

  • de ‘Winkeltijdenverordening gemeente Heusden 2018’ vast te stellen met dien verstande dat de openingstijden zoals genoemd in artikel 2 van de verordening vastgesteld worden van 10:00 uur tot 18:00 uur;
  • deze verordening na een jaar te evalueren.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer