Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

18-05-2016: Omgevingsdienst OMWB

Deel deze column:

Bijdrage Raadsbehandeling 17 mei: Omgevingsdienst West- en Midden-Brabant

 

De OMWB is per 1 jan 2013 van start gegaan. 27 gemeenten en de provincie met één gemeenschappelijke regeling. Een nieuwe organisatie met meer dan 250 personeelsleden, afkomstig uit 28 verschillende culturen en dan ook nog met een stevige bezuinigingsopdracht. Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, maar het moest wel fout gaan, temeer ook omdat tal van zaken niet goed geregeld waren. Ik kom zo dadelijk nog terug op die zgn. oude hypotheken.

Maar eerst wil onze fractie nog iets anders kwijt. Als één van de oorzaken van de slechte gang van zaken wordt genoemd dat gemeenten en provincie in een tegenstrijdige dubbelrol zouden zitten, nl. die van eigenaar, maar tegelijk ook die van afnemer. Toch is dat naar onze mening een schijntegenstelling. Want deelnemers aan de GR hebben eigenlijk allemaal maar een echt belang: een efficiënte en doelmatige omgevingsdienst die berekend is op haar taken en die die taken ook tegen een redelijke prijs kan uitvoeren.

Een goed functionerende organisatie in de komende jaren, dat is het doel en dat zal ook best enkele jaren nodig hebben. Daarvoor zijn minimaal drie dingen nodig:

– het opruimen van de oude hypotheken

– herstel van de financiële structuur

– met deelnemers die toegezegde bijdragen ook inderdaad afnemen.

Oude hypotheken

Het is van groot belang dat de organisatie een streep kan zetten onder het verleden. Onze fractie kan begrip opbrengen voor de maatregelen die men voorstelt, maar we beseffen tegelijkertijd dat in een aantal gevallen onderhandelingen met individuele deelnemers moeilijk kunnen verlopen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Sociaal Beleidskader. Het gaat dan over riante rechtsposities van een aantal personeelsleden; de meerkosten daarvan moeten ten laste van de latende organisatie komen. Wij zijn erg benieuwd naar het verloop van deze onderhandelingen. Wellicht kan het college daar al meer over melden.

Ook worden afspraken gemaakt over de deelnemersbijdrage, of liever gezegd deelnemersomzet. Deelnemers zullen die bedragen in ieder geval moeten betalen, of men nu diensten afneemt of niet. Dat geldt dus ook voor Heusden en dat betekent dat het college hier nadrukkelijk op zal moeten sturen. Dat wil zeggen ervoor zorgen dat we ook waar voor ons geld krijgen. Mogelijk kunnen we de extra deelnemersbijdrage die we als Heusden moeten betalen weer terug verdienen door taken op milieugebied die we tot nu toe in eigen beheer deden nu aan de OMWB over te laten. Zo kunnen we de extra kosten bij de OMWB wellicht geheel of gedeeltelijk terugverdienen. Wij vragen het college hier nadrukkelijk op te sturen en dat vraagt o.a. een zorgvuldige planning. Graag een reactie van het college.

Herstel financiële structuur

De vorming van een Algemene Reserve van ca. 1,5 miljoen vinden wij een noodzakelijk kwaad. Een organisatie met een omzet van pakweg 27 miljoen moet enige reserve achter de hand hebben. In de eerste zienswijze van het college wordt dat een incidentele uitgave genoemd. Duidelijk is in ieder geval dat die reservering voor minimaal drie jaren moet plaats vinden, maar we mogen niet uitsluiten dat er toch weer tegenvallers komen en dat het dus nog langer gaat duren voor het reserveplafond van ca 1,5 miljoen bereikt is. Of je dat nu incidenteel noemt of structureel, dat vinden wij op dit moment eigenlijk niet zo essentieel. Het AB zal over deze zienswijze een uitspraak moeten doen maar het niet volgen van deze zienswijze hoeft wat ons betreft niet meteen tot een tegenstem te leiden.

Overigens kunnen wij met de overige zienswijzen wel instemmen.

Bestuur

Diverse gemeenten hebben in moties aangedrongen op het vertrek van het DB. De voorzitter is inmiddels al afgetreden. Maar of het gehele DB dan ook maar moet opstappen, dat is voor ons een grote vraag. Wij denken niet dat daar de oplossing ligt. Wij zijn wel van mening dat het AB de vinger aan de pols zal moeten houden. Enkele keren per jaar vergaderen is naar onze mening daarbij niet toereikend. De kwesties die nu spelen, de oplossing van de oude hypotheken en het Huis op Orde brengen, vereisen dat het AB er dicht bovenop gaat zitten en bijvoorbeeld via maandrapportages wordt bijgepraat. En als dat nodig mocht zijn ook vaker in vergadering bijeen komt om nieuwe ontwikkelingen te bespreken. De gemeente Heusden is binnen deze GR een relatief kleine speler, maar de belangen zijn groot genoeg om zaken alert te volgen. En wij vragen het college ook om ons als raad blijvend te informeren.

 

p.s.:  nog enkele cijfers ter illustratie:

deelnemersbijdrage Heusden in 2016 is 350 duizend.

Bijdrage van de grootste deelnemer de provincie is 9,6 miljoen op een totale begroting van 27,2 mln.

Bijdrage Tilburg is 3 miljoen

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer