Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

18-05-2016: Terugblik Raadsvergadering 17 mei

Deel deze column:

 

De agenda van de raadsvergadering van 17 mei telde niet zoveel punten, maar er was wel een onderwerp dat de bijzondere aandacht trok: de opvang van vluchtelingen in Heusden. Na drie dialoogsessies met inwoners was het college gekomen met het voorstel om 200 vluchtelingen te huisvesten op het Innoseeds terrein in de Grassen in Vlijmen en 50 minderjarige meisjes op te vangen op abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. Het onderwerp trok ook veel publiek naar de raadzaal; de publieke tribune is niet vaak druk bezet, maar deze avond zat die propvol. Burgemeester Jan Hamming is portefeuillehouder zodat de vergadering werd voorgezeten door Kees Musters. Er volgde een urenlange behandeling met enkele schorsingen en met een amendement dat gaandeweg toch weer werd ingetrokken en diverse stemverklaringen waarbij een aantal raadsleden zich tegen het Innoseeds terrein verklaarden, maar vóór de abdij Mariënkroon. Uiteindelijk stemden ook die raadsleden vóór het raadsvoorstel en dus vóór beide locaties. Alleen Heusden Transparant stemde uiteindelijk tegen.

Toen was het al ruim 22:30 uur en werden nog twee andere onderwerpen van de agenda afgehandeld: de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening en de voortzetting van de Agrifood samenwerking. Bij dat laatste onderwerp werden nog al wat vraagtekens geplaatst bij nut en noodzaak van die samenwerking en dat leidde uiteindelijk tot het aannemen van een amendement van DMP waarbij de samenwerking voor twee jaren werd goedgekeurd; daarna zou een evaluatie moeten plaats vinden om te kijken of de samenwerking voor Heusden voldoende oplevert.
Na de behandeling van deze twee onderwerpen werd de vergadering geschorst om vervolgens op woensdagavond te worden voortgezet. Diverse A-punten werden met een hamerslag afgehandeld zoals het bestemmingsplan De Grassen en een nieuwe kleedaccommodatie voor voetbalclub HHC’09 in Oudheusden. Onderwerpen van discussie waren er ook nog, nl. de begroting van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en een motie van de oppositiepartijen over het Creatief Centrum in de vesting Heusden. De OMWB is de laatste maanden al regelmatig in het nieuws geweest en dat zeker niet in positieve zin. De resultaten zijn bedroevend slecht en de samenwerking verloopt erg stroef. Onze bijdrage kunt u elders op onze site lezen.

De discussie over het Creatief Centrum in de vesting Heusden ging uiteraard over het gebruik van de voormalige MAVO-school door dat centrum. Het gebouw staat op de nominatie om door de gemeente afgestoten te worden, zodat er ruimte komt om sociale woningbouw te realiseren. Zo lang er nog geen concrete bouwplannen zijn wordt de gebruikersovereenkomst telkens met drie maanden verlengd; in de tussentijd moeten de instellingen die van het gebouw gebruik maken op zoek naar nieuwe huisvesting. De oppositiepartijen wilden de verkoop van het gebouw koppelen aan de totstandkoming van een nieuwe cultuurnota. Maar dat kan nog geruime tijd duren en het college voelde daar dan ook helemaal niets voor. En dat gold ook voor de coalitiepartijen; de motie werd dan ook met royale meerderheid verworpen.

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer