Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

21-02-2018: Terugblik Raadsvergadering 20-02

Deel deze column:

Raad positief over burgerinitiatieven

De laatste echte inhoudelijke raadsvergadering van deze raadsperiode; in maart volgt er nog wel een vergadering met de huidige raad, maar dat is meer een afscheidsvergadering (hoewel er dan ook nog wel inhoudelijke punten aan de orde kunnen komen, maar dat is niet echt waarschijnlijk). Gisteren dus nog een echte raadsvergadering waarbij waarnemend burgemeester Augusteijn wegens ziekte helaas niet aanwezig was. Plaatsvervangend raadsvoorzitter Kees Musters moest daarom de honneurs waarnemen.

De agenda telde diverse bespreekpunten; de belangrijkste daarvan waren wel de burgerinitiatieven in Herpt en Haarsteeg en de exploitatie van zwembad ’t Run. Het eerste initiatief betreft het idee van Stichting Dorpshuis Herpt om de Catharina Kerk in Herpt te kopen. Die kerk staat leeg en zou een mooie functie kunnen vervullen in het buurthuiswerk. De ruimte in het huidige dorpshuis wordt te klein om alle activiteiten te huisvesten en nu de kerk te koop staat zou men graag van deze gelegenheid gebruik willen maken om het kerkgebouw te gebruiken voor tal van buurtactiviteiten. De stichting vraag om een eenmalige subsidie van 250.000 euro voor de (mede-)financiering van het gebouw.
In Haarsteeg speelt een vergelijkbare kwestie: men ziet allerlei voorzieningen zoals café De Harmonie en café De Hut uit het dorp verdwijnen en is bevreesd dat daardoor het verenigingsleven in Haarsteeg het moeilijk gaat krijgen en dat allerlei activiteiten uit het dorp gaan verdwijnen. Inwoners hebben het initiatief genomen om café De Hut te kopen met als bedoeling dit gebouw te behouden voor de gemeenschap Haarsteeg.
De gemeenteraad was bijzonder positief over beide initiatieven en stemde unaniem in met de betreffende raadsvoorstellen. Het initiatief in Herpt is al wat verder gevorderd dan Haarsteeg; voor Herpt werd een krediet van 250 duizend euro beschikbaar gesteld. Haarsteeg is nog niet zo ver, maar de raad nam wel een principebesluit om ook medewerking aan dit initiatief te verlenen.

Een ander belangrijk agendapunt was de exploitatie van zwembad ’t Run. Het college vraagt een krediet van 150 duizend euro om het zwembad in 2018 open te houden. De gemeente is in gesprek met een viertal organisaties die belangstelling hebben getoond en het college wil graag verdere stappen ondernemen om opening van het zwembad op korte termijn mogelijk te maken. De raad ging (bijna unaniem) akkoord met het gevraagde krediet en het college kan nu verdere stappen ondernemen. De verwachting is dat het zwembad ook in 2018 dus gewoon open gaat. Voor de jaren daarna zal vervolgens een openbare aanbestedingsprocedure moeten gaan plaats vinden, maar daarover zijn nog geen besluiten genomen.

De samenwerking met de regio Noordoost-Brabant met Agrifood Capital stond ook weer op de agenda. De afgelopen jaren werden al regelmatig vraagtekens gezet bij nut en noodzaak van deze samenwerking. We betalen ruim 130 duizend euro per jaar als bijdrage, maar wat krijgt Heusden daarvoor terug? Die vraag kwam ook nu weer op tafel en het college werd opnieuw gevraagd om concrete en evalueerbare doelstellingen te formuleren zodat we over enkele jaren wellicht wel duidelijke conclusies kunnen trekken. Het stop zetten van de samenwerking vond de raad in ieder geval nu nog te ver gaan, maar men wil wel de vinger aan de pols houden.

 

Nieuwe zaken & columns