Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

21-09-2017: Terugblik Raadsvergadering

Deel deze column:

Geen sociale woningbouw op Oranjeveld !

Dat is de belangrijkste conclusie na de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Vóór de zomervakantie kwam de kwestie al aan bod maar toen kon er nog geen beslissing worden genomen: de stemming leverde 13 vóór en 13 tegen op. Staking van de stemmen en dat betekent doorschuiven naar de volgende raadsvergadering om opnieuw te stemmen. Twee maanden later blijkt dat er wel een beslissing uitkomt. Het amendement dat Gemeentebelangen samen met D66 had ingediend en waarbij woningbouw op het Oranjeveld uit het raadsbesluit werd geschrapt werd nu met 14 stemmen vóór en 12 tegen aangenomen. Het gevolg daarvan is dat er op dit moment dus geen woningbouw op het Oranjeveld zal komen. De woningbouw aan de van Suppéstraat in Drunen werd wel akkoord bevonden; het college kreeg de opdracht om hier een mooi plan voor te bereiden waarbij ook de locatie van de gymnastiekzaal betrokken zal worden.

Tweede onderwerp van belang was nieuwe LED-verlichting op de sportvelden van RKDVC en LTC De Hoge Heide. Hoewel er wel kritiek was op de wijze waarop dit raadsvoorstel tot stand gekomen is en op het feit dat de gemeente (nu nog) geen beleid op dit gebied kent werd het voorstel unaniem door de raad goedgekeurd, vooral vanwege de milieudoelstelling.

Aan het einde van de vergadering werd uitvoerig stil gestaan bij het afscheid van Jan Hamming als burgemeester van Heusden. In de laatste raadsvergadering onder zijn voorzitterschap mocht ik als waarnemend raadsvoorzitter Jan toespreken en enkele cadeautjes overhandigen zoals een mooie schaal van kunstenares Felicitas Engels en een mooi, karakteristiek cartoon van Jan, gemaakt door de bekende Bob Leenders. Maar het belangrijkste cadeau was natuurlijk de erepenning van de gemeente Heusden. Ondanks de relatief korte periode dat Jan als burgemeester hier gefunctioneerd heeft (ruim 5½ jaar) was de commissie Erepenning Heusden van mening dat Jan die erepenning zeer toekwam wegens zijn verdiensten voor de gemeente Heusden en voor de Heusdense inwoners. De commissie bracht een positief advies uit, het college besloot vervolgens om de erepenning toe te kennen en ondergetekende mocht de erepenning vervolgens uitreiken.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer