Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

22-08-2018: Coalitieprogramma deel 6

Deel deze column:

Heusden.Samen.Doen!

Rol overheid & Omgeving

 

Het coalitieprogramma voor de komende vier jaar voor de gemeente Heusden heeft de titel ‘Heusden. Samen. Doen!’ Het is een programma op hoofdlijnen en biedt ruimte om met elkaar verder invulling te geven. De komende weken willen de coalitiepartijen DMP Heusden, Gemeentebelangen, VVD en Heusden één graag meer vertellen over het programma.

 

In Heusden doen we het graag samen. Samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Maar ook samen met onze buren en andere partners, die niet altijd in de naaste omgeving gevestigd zijn. Vanuit dit perspectief zijn we trots op Heusden. Samen. Doen!; het programma 2018-2022 van de coalitiepartijen. Het is voor ons de richting die we de komende jaren samen met u op willen gaan. Het programma is opgebouwd uit een viertal pijlers: Samen thuis, Voor iedereen, Samen doen en Blik vooruit. Vandaag onderdeel ‘Rol overheid‘ en ‘Omgeving’ uit de pijler Samen doen.

 

Rol overheid

Wat gaan we doen?

 • We verdubbelen de kleinschalige reguliere wijkbudgetten.
 • Er komt een ‘wijkwethouder buitengebied’ voor de coördinatie van alle ontwikkelingen en opgaven in het buitengebied.
 • Heel Heusden digitaal door verbetering van de website, digitale dienstverlening en digitale toepassingen.

 

Wat doen we samen?

 • We streven voor alle wijken naar een vorm van ‘Buurt bestuurt’ en stimuleren dit.
 • De nieuwe omgevingsvisie vormen we samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties. De toekomstvisie ‘Samen thuis in Heusden’ gebruiken we hiervoor als input en volgen een proces dat vergelijkbaar is met dat van de duurzaamheidsagenda.
 • We geven ruimte aan initiatieven voor de aanleg van glasvezel.

 

Omgeving

Wat gaan we doen?

 • Heusdense ondernemers moeten een nadrukkelijke kans krijgen om in te schrijven bij de aanbesteding van werkzaamheden door bij de voorbereiding en in de voorwaarden (nog) beter in te spelen op de kansen en mogelijkheden voor lokale ondernemers. Verder wordt bij aanbesteden niet enkel gekeken naar kosten en laagste prijs maar veel meer naar economisch toegevoegde waarde, innovatief vermogen en duurzaamheid.
 • We zetten ons actief in voor de totstandkoming van het Van Gogh Nationaal Park.

Wat doen we samen?

 • Samen met relevante partijen zoeken we de verbinding van arbeidsmarkt, onderwijs en maakindustrie. Door het Platform Techniek verder uit te bouwen gaan we ook op lokaal niveau aan de slag met deze uitdaging.
 • Via ervaringsuitwisseling met andere regio’s gaan we actief bekijken wat we van elkaar kunnen leren.
 • We pakken de regie en brengen samen met relevante stakeholders de kansen en bedreigingen per winkelgebied in beeld. Vanuit dit netwerk en de gezamenlijke verantwoordelijkheid zetten we kansen en bedreigingen om in concrete acties.
 • We gaan de ontwikkeling van Landgoed Steenenburg mogelijk maken. De inzet hierbij is versterking van natuur en cultuurhistorische waarden en het creëren van een prachtige woon(zorg)omgeving die ook voor extra werkgelegenheid zorgt. Uiteraard verantwoord ingepast binnen de open groene structuur.

 

Zie het volledige coalitieprogramma op de website van de gemeente Heusden: https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/College_van_B_en_W/Coalitieprogramma_2018_2022 Reageren op het programma? Benader een van de coalitiepartijen.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer