Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

22-09-2013: Begroting 2014 e.v.

Deel deze column:

Het COELO-gat van 6 miljard

Ingezonden brief BD d.d. 21-9-2013 n.a.v. publicatie over Begroting Heusden:

Vorige week werd de begroting van de gemeente Heusden gepresenteerd.  Die begroting voor de jaren 2014 t/m 2017 is sluitend. Weliswaar een tekort van bijna twee ton in 2015, maar in de andere jaren sluit de begroting met een positief saldo. In de begroting heeft Heusden voor zover dat mogelijk is al rekening gehouden met plannen van het kabinet om 6,1 miljard in 2014 te bezuinigen. Een deel van die bezuinigingen komt op het bordje van de gemeenten; in de nu voorliggende begroting van de gemeente is daarvoor al 7 ton als korting opgenomen. Tot zover dus (begrotingstechnisch) niets aan de hand.

Op het moment dat Heusden haar begroting bekend maakte komt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) met een andere publicatie. Het Coelo heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van het kabinetsbeleid op de wat langere termijn. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de drie grote transities. De invoering van de nieuwe Participatiewet per 1 januari 2015, de overgang van de Jeugdzorg naar de gemeenten en delen van de huidige AWBZ die naar de gemeenten worden overgeheveld (preventie, begeleiding). Grote transities waarmee miljarden zijn gemoeid. Welnu, Coelo heeft berekend dat bij ongewijzigd beleid deze transities samen met andere bezuinigingen in 2017 zullen leiden tot een tekort van ruim 6 miljard bij de Nederlandse gemeenten.  Voor Heusden betekent dat globaal een tekort van 10 tot 15 miljoen, nogmaals bij ongewijzigd beleid en pas met ingang van 2017. Met deze cijfers is in de Heusdense begroting uiteraard geen rekening gehouden en dat kon ook niet.

Een tekort van pakweg 15 miljoen valt ook bijna niet op te vangen. Een verdubbeling van de gemeentelijke belastingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht) zou nog niet eens voldoende zijn. En dus moeten de Nederlandse gemeenten andere oplossingen zoeken. En die oplossing zal voor een belangrijk deel gevonden moeten worden in wijziging van beleid. De belangrijkste reden om extra taken bij de gemeenten te leggen is dat gemeenten die taken goedkoper zouden moeten kunnen uitvoeren. Daar zal dus een belangrijk deel van de oplossing gevonden moeten worden, ongetwijfeld in combinatie met andere bezuinigingsmaatregelen in de komende jaren.

Kees Musters

Raadslid Gemeentebelangen Heusden

Nieuwe zaken & columns