Actuele Zaken & Columns.

25-03-2014: Afscheid Adri van den Hoven

Deel deze column:

Afscheid Adri van den Hoven in de raadsvergadering van de gemeente Heusden d.d. 25-03-2014.

 

Adri van den Hoven (59 jaar) kan met recht een politiek dier genoemd worden; 32 jaar in de Gemeenteraad. Eerst (vanaf 1982 tot de herindeling in 1997) van de gemeente Drunen en aansluitend vanaf 1997 tot vandaag 25 maart 2014 in de gemeente Heusden. Deze 32 jaar heeft hij mooi verdeeld in 16 jaar raadslid en 16 jaar wethouder. Ook is Adri in totaal 6 x lijsttrekker/politiek leider namens Gemeentebelangen bij de verkiezingen geweest! De commissies en werkgroepen waar hij aan heeft deelgenomen zijn ontelbaar! Een palmares waar je trots op mag zijn maar vooral waar je respect voor moet hebben!

002 003

Met een nimmer aflatende inzet heeft Adri als Gemeenteraadslid én gemeentebestuurder heel veel gerealiseerd. Het is ondoenlijk om alles te benoemen maar een paar belangrijke mijlpalen waar Adri zeer nadrukkelijk zijn stempel op heeft gedrukt willen we hier toch wel benoemen: de realisatie van het centrumplan in Drunen, het behoud van twéé volwaardige gemeentehuizen na de herindeling en zijn nimmer aflatende ijver om de bouwhoogte in bestemmingsplannen geen stadse allure te laten krijgen. Het dorpskarakter mocht niet worden aangetast!

 

Adri is tot 2010 HET boegbeeld van Gemeentebelangen geweest en het is lang niet altijd gemakkelijk geweest om vanuit zijn schaduw en met zijn reputatie, kennis en kunde die taak over te nemen. Adri is altijd heel erg loyaal geweest naar zijn partij, zijn fractie en vanaf 2010 ook zeer zeker naar mij, als nieuwe leider van de partij. Adri; zeer veel dank daarvoor!

005 008

Naast de politieke betrokkenheid heeft Adri ook een zeer warm hart voor het lokale sociale gebeuren en verenigingsleven. Je ziet hem bijna overal waar iets te doen is en als voorzitter van Omni vereniging SC Elshout is hij de stabiele factor van deze mooie club!

 

Het Waterschap heeft al een tijdje zijn warme belangstelling en vanaf nu ligt daar zijn hart en toekomst! Wij wensen hem daarbij alle succes!

 

Toch is Adri gelukkig nog niet helemaal verloren voor de plaatselijke politiek want hij heeft aangegeven lid van Gemeentebelangen Heusden te blijven en zal in een adviseursrol (en naar wij hopen misschien ook nog wel in een bestuursfunctie) behouden blijven voor Gemeentebelangen Heusden. Voor al zijn bijzondere verdiensten is Adri afgelopen vrijdag geheel terecht benoemd tot ERE-lid van ZIJN Gemeentebelangen!

008 001

Adri is echter ook al eerder onderscheiden en wel op 6 november 2003 toen hij benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn TOEN AL grote verdiensten voor het openbaar bestuur! We zijn nu weer 11 jaar verder en Adri is er nog steeds en met hetzelfde enthousiasme! Van Adri kan daarom met recht gezegd worden dat hij met politiek wakker wordt en er ook weer mee naar bed gaat. Hoewel ….. de relatie met Jeanne heeft ook bij Adri een nieuwe kant van het leven geopenbaard. Mooi was en is het om te zien dat de deels verborgen kant van Adri als “familieman” zich met verve heeft geopenbaard. Inmiddels is hij ook al een apetrotse OPA geworden!!

 

Wij feliciteren Jeanne en kinderen maar zeker ook moeder van den Hoven, die met de nodige beperkingen maar helder van geest, vanuit Zandley met gepaste trots de verrichtingen van haar zoon Adri altijd volgt. Uiteraard ook de verdere familie van Adri feliciteren wij met de geweldige verdiensten die Adri voor Gemeentebelangen Heusden, maar zeker ook voor het algemeen belang van de Heusdense samenleving, heeft gehad en nog steeds heeft!

 

Adri BEDANKT namens alle leden, bestuur maar bovenal de fractie waarin je, de laatste jaren als gemeenteraadslid, altijd op je eigen wijze je rol hebt kunnen en mogen vervullen!

 

Caspar van den Brandt,

Lijsttrekker en fractievoorzitter Gemeentebelangen Heusden.

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 25 september, 20.00 uur

𝗢𝗽𝗲𝗻𝗯𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗶𝗷𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗲𝗻𝘁𝗲𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 Maandag 25 september organiseert Gemeentebelangen een openbare bijeenkomst. Het thema van de avond is Stichting Leergeld Heusden. Stichting leergeld richt zich

Lees meer
Actuele Zaken

Voorjaarsnota 2023

Raadsvergadering d.d. 04-07-2023 Betoog Gemeentebelangen Voorjaarsnota 2023 Begroting en meicirculaire:Hoewel de meicirculaire in de onlangs gestuurde raadsinformatiebrief een positieve ontwikkeling laat zien voor de komende

Lees meer