Actuele Zaken & Columns.

25-03-2019: Zonnevelden

Deel deze column:

25-03-2019: Ontwerp visie zonnevelden

Bericht van de gemeente Heusden:

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerp van de visie zonnevelden. Deze visie is samen met lokale maatschappelijke partners opgesteld en bevat een afwegingskader met eisen voor de manier waarop zonnevelden in onze gemeente kunnen worden gerealiseerd. Op woensdag 27 maart aanstaande is hierover voor inwoners en belanghebbenden een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis in Vlijmen, aanvang 19.30 uur. Mocht u verhinderd zijn, kunt u ook tot en met 27 maart een schriftelijke reactie (zienswijze) indienen. Reacties zullen bijdragen aan een definitieve versie waarover de raad naar verwachting op 14 mei aanstaande een besluit neemt.Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar de raad van Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen, of online via het formulier voor zienswijze op deze website. Graag bij uw schriftelijke reactie zaaknummer 555027 vermelden.

U kunt de visie tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. De digitale versie vindt u hier:
ontwerp visie zonnevelden

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Willem van de Ven via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 25 september, 20.00 uur

𝗢𝗽𝗲𝗻𝗯𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗶𝗷𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗲𝗻𝘁𝗲𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 Maandag 25 september organiseert Gemeentebelangen een openbare bijeenkomst. Het thema van de avond is Stichting Leergeld Heusden. Stichting leergeld richt zich

Lees meer
Actuele Zaken

Voorjaarsnota 2023

Raadsvergadering d.d. 04-07-2023 Betoog Gemeentebelangen Voorjaarsnota 2023 Begroting en meicirculaire:Hoewel de meicirculaire in de onlangs gestuurde raadsinformatiebrief een positieve ontwikkeling laat zien voor de komende

Lees meer