Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

25-04-2019: Peuterspeelzaalwerk

Deel deze column:

Peuterspeelzaal ‘t Hummelke in Elshout gaat dicht

Peuterspeekzaal ‘t Hummelke in Elshout gaat deze zomer sluiten; er is te weinig belangstelling. Volgens de directeur van Stichting Peuterspeelzalen Heusden is het financieel niet langer verantwoord om de vestiging open te houden.

Gemeentebelangen heeft over deze kwestie schriftelijke vragen aan het college gesteld:

Drunen, 20 april 2019

Aan het college van de gemeente Heusden

Betreft: vragen o.g.v. artikel 43 RvO Inzake voorgenomen sluiting peuterspeelzaal ’t Hummelke in Elshout

Geacht college,

Op 16 april jl. heeft het bestuur van Stichting Peuterspeelzalen Heusden besloten om peuterspeelzaal ’t Hummelke in Elshout te sluiten met ingang van de zomervakantie. De ouders van de peuters zijn hierover op 17 april schriftelijk ingelicht. Door de sluiting van deze peuterspeelzaal is er geen opvang meer voor peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in Elshout. De mogelijkheid is er om naar de opvang in Drunen te gaan of elders. De reden voor sluiting is dat de kosten (bestaande uit personeelskosten en huur pand) hoger zijn dan de inkomsten, verkregen uit de ouderbijdragen.

Vragen:

  1. Was het besluit tot sluiting van de peuterspeelzaal in Elshout bekend bij het college?
  2. Zo ja, sinds wanneer is dit bekend en waarom is de raad hierover niet ingelicht?
  3. Indien u bekend was met dit besluit, welke acties zijn er door het college ondernomen om sluiting te voorkomen?
  4. Is het college van mening dat met het sluiten van de peuterspeelzaal een belangrijke voorziening in de kern Elshout verdwijnt?
  5. Is het college het eens met het feit dat een peuterspeelzaal goed is voor de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind?
  6. En is het college bekend dat de peuterspeelzalen in Heusden werken volgens het VVE-programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie) waardoor er vroegsignalering mogelijk is?
  7. Indien de peuterspeelzaal in Elshout sluit zal een aantal kinderen geen gebruik hier meer van maken waardoor mogelijk het risico bestaat dat de sociale en emotionele ontwikkeling bij deze peuters niet wordt gestimuleerd en er geen vroegsignalering plaatsvindt. Wij vinden dit een ongewenste ontwikkeling. Is het college bereid om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze ontwikkeling te voorkomen?
  8. Is er bij dit besluit rekening gehouden met demografische ontwikkelingen in de kern Elshout t.a.v. het aantal 2-4 jarige kinderen gelet op de nieuwbouw in de Gorsen?
  9. Is het college bereid om samen met het bestuur van Stichting Peuterspeelzalen Heusden te kijken of andere huisvesting van het ‘t Hummelke in Elshout mogelijk is?

 

Namens de fractie Gemeentebelangen Heusden,

Annemarie Bok-Geelen

 

Nieuwe zaken & columns