Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

27-02-2015: Pachtgronden Heusden

Deel deze column:

 

Begin oktober vorig jaar publiceerde Heusden Transparant een notitie over de pachtgronden in de gemeente Heusden. De notitie werd in de Scherper heel suggestief aangekondigd met koppen als “Boekhouding pachtgronden een puinzooi” en “Hoe in de gemeente Heusden ongemerkt 13,6 miljoen aan overwaarde op pachtgrond verdween tussen 2009 en 2013”.

Afgelopen week kwam het college in een memo aan de raad met een reactie op deze notitie. Belangrijke conclusies van het college zijn:

–          De pachtadministratie is in het verleden inderdaad niet op orde geweest, maar na de nodige verbeterslagen in de loop van 2014 is dat veranderd. Na de laatste verbeterslag begin 2015 is de pachtadministratie voor 99% op orde. De gemeente heeft verder geen financiële nadelen ondervonden.

–          In de afgelopen jaren zijn de stille reserves inderdaad aanzienlijk afgenomen, maar dat is zeker niet ongemerkt gebeurd. In tegendeel, het is bewust beleid geweest van de raad om stille reserves te gelde te maken. Dat was ook hard nodig om de Algemene reserve enigszins op peil te houden; door de vorming van verliesvoorzieningen voor diverse grondexploitaties ten laste van die Algemene reserve is die reserve aanzienlijk gedaald. Zonder inzet van die stille reserves zou de Algemene reserve inmiddels al lang negatief geweest zijn.

 

U kunt de betreffende stukken hieronder downloaden:

2015-0224 Reactie college op notitie

2015- 0223 Antwoord art 61 vragen pacht

2015-0224 Notitie HT pachtgronden Heusden

Nieuwe zaken & columns