Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

27-03-2013: Bouwen op eigen grond

Deel deze column:

Bouwen op eigen grond

Het collegebesluit om geen medewerking meer te verlenen aan bouwplannen van particulieren die niet in de gemeentelijke woningbouwplanning zijn opgenomen is door de raad van de hand gewezen. Zowel Gemeentebelangen als het CDA hadden eerder al schriftelijke vragen gesteld. Tijdens de raadsvergadering van 26 maart kwamen beide partijen met een gezamenlijke motie om het collegebesluit weer terug te draaien. In die motie wordt het college namelijk opgeroepen om het betreffende collegebesluit weer in te trekken. De motie werd bijna raadsbreed aangenomen; alleen de fractie PvdA stemde tegen.

De tekst van de motie treft u hierbij aan:

 

Motie inzake particuliere woningbouw

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van 26 maart 2013,

gezien het besluit van het college om niet meer mee te werken aan ruimtelijke procedures waarmee extra woningen mogelijk worden gemaakt die niet in de woningbouwplanning zijn opgenomen;

gezien de antwoorden van het college op brieven van de fractie Gemeentebelangen en de fractie CDA;

overwegende dat de nieuwbouw van woningen op eigen grond afgewogen dient te worden op basis van ruimtelijke argumenten (zoals tot nu toe gebruikelijk) en dat het feit of het betreffende bouwplan al dan niet in de woningbouwplanning is opgenomen geen rol mag spelen;

geeft het college de opdracht om de betreffende beleidsregel in te trekken;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

namens de fractie Gemeentebelangen,

namens de fractie CDA,

Kees Musters

Desiree Rijnders

 

Nieuwe zaken & columns