Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

27-09-2016: Terugblik Raadsvergadering

Deel deze column:

Voortgang Voorste Venne belangrijkste agendapunt

Het belangrijkste onderwerp tijdens deze vergadering was natuurlijk de voortgang van het Voorste Venne project. Zoals bekend heeft kwartiermeester Andersson zijn opdracht al vóór de vakantie teruggegeven. De stuurgroep zag onvoldoende mogelijkheden om het project verder uit te voeren binnen het financiële kader dat de gemeenteraad heeft vastgesteld (5 miljoen investering). De drie hoofdgebruikers, stichting De Voorste Venne, Aleph en de bibliotheek hebben de besprekingen stopgezet en de vraag is dus nu hoe verder. De gemeenteraad heeft nu besloten om eerst te gaan inventariseren welke organisaties belangstelling hebben voor huisvesting in de Voorste Venne (inmiddels hebben zich al 10 gegadigden aangemeld), daarna kan er een renovatieplan verder uitgewerkt worden. Er blijft een budget van 5 miljoen voor renovatie beschikbaar, de gebruikers van de Brugzaal en de Hunenhof krijgen in principe weer een plek in het complex en incidentele voordelen binnen het project De Voorste Venne mogen ook gebruikt worden voor incidentele kosten binnen dit project. De oppositiepartijen waren erg kritisch over de voortgang van het project, maar het amendement dat de vijf coalitiepartijen indienden werd aangenomen en de bedoeling is nu dat in maart 2017 het definitieve go/no go wordt gegeven.

Ander agendapunt was het rapport van de Rekenkamercommisie over de effecten van de aanbevelingen uit de diverse rekenkameronderzoeken van de afgelopen jaren. De aanbevelingen uit dit rapport waren vooral gericht op de werkwijze van de Rekenkamer zelf, maar hadden ook betrekking op de monitoring van de effecten door raad en college en de presentatie van de rapporten aan de raad. Algemene conclusie was dat alle partijen redelijk tevreden zijn over het werk van de Rekenkamer en de doorwerking van de aanbevelingen, maar er is altijd ruimte voor verbetering. De aanbevelingen zijn dan ook allemaal overgenomen.

Verder is er uitvoerig gesproken over het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling inzameling huishoudelijk afval met Den Bosch. Niet zozeer dat uittreden, want daar was iedereen het wel over eens. Maar met name het geven van het alleenrecht voor het inzamelen van al het huishoudelijk afval inclusief oud papier en PMD-afval aan de Afvalstoffendienst Den Bosch leidde tot discussie. Uiteindelijk werd het voorstel van het college ongewijzigd goedgekeurd.
Datzelfde gold ook voor diverse bestemmingsplannen (Kasteeldreef 46, Oude Haven Haarsteeg, hoek Willem-Alexanderstraat – van Haestrechtstraat Drunen, Rembrandtlaan Oudheusden en Buitengebied 3e Herziening) en voor de Huisvestingsverordening 2016 en Kader prestatieafspraken gemeente Heusden en Woonveste.

Tot slot van de vergadering werd nog uitvoerig stil gestaan bij de wijziging van de gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord. Een amendement van onze fractie werd uiteindelijk niet ingediend; het collegevoorstel werd ongewijzigd door de raad goedgekeurd.

 

 

Nieuwe zaken & columns