Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

28-06-2017: Jaarverslag 2016

Deel deze column:

Een overschot van 6 ton

Voor het eerst in jaren kan de gemeente Heusden de boeken sluiten met een overschot. Voorgaande jaren was er steeds een tekort vanwege grote verliezen op de grondexploitatie. Ook in 2016 was er nog een aanzienlijke dotatie aan de verliesvoorzieningen (m.n. voor de Poort van Heusden), maar ondanks deze verliesneming was er dus toch een overschot en wel ruim 6 ton. Het Jaarverslag staat duidelijk in het teken van een beginnend herstel. Dat valt ook af te lezen uit een sterk verbeterde balanspositie. U kunt het gehele Jaarverslag en Jaarrekening op de site van de gemeente Heusden terug lezen. Zie daarvoor de agenda van de raadsvergadering van 27 juni:

https://www.heusden.nl/BIS/Home/Raadsvergadering/Raadsvergadering_27_juni_2017

Hieronder het voorwoord uit het Jaarverslag 2016:

Voorwoord

Voor Heusden, net als voor Nederland, was 2016 het jaar waarin de economische crisis definitief achter de rug lag. Het aantrekken van de economie was zichtbaar en op veel terreinen voelbaar. Helaas merkt zeker niet iedereen dat het economisch beter gaat. Het zijn uitdagende tijden. Hoe gaan we als gemeenschap profiteren van economisch betere tijden én er tegelijkertijd voor zorgen dat iedereen in onze gemeente dat kan? Werk of geen werk, jong of oud, rijtjeshuis of vrijstaand huis, we gunnen iedereen een deel van de economisch grotere koek. Dromen. Doen. Heusden. dus met de nog steeds actuele speerpunten uit het coalitieprogramma als leidraad. In het algemeen kan gesteld worden, dat het financiële jasje van de gemeente ruimer zit, maar er nog geen ruimte is voor een nieuw jasje.

Sterk

Dat Heusden een aantrekkelijke gemeente is, bleek in 2016 uit de snel aantrekkende verkoop van bedrijfskavels en woningen. Bedrijventerreinen als Het Hoog ontwikkelen zich in hoog tempo. De credits hiervoor zijn vooral voor de ondernemers, maar in een ondersteunende rol draagt de gemeente een belangrijk steentje bij. Bij de officiële start van Parkmanagement Metal Valley kregen onze Mogelijkmakers welgemeende complimenten van de ondernemers.

Dromen. Doen. Heusden. is ook zichtbaar in een serie projecten, die het afgelopen jaar zijn vlot getrokken. Na een jarenlange discussie ging de schop de grond in voor het Centrumplan Vlijmen en lukte het om concrete plannen te maken voor De Voorste Venne. Er werd bovendien volop gebouwd aan nieuwe woningen onder andere in de nieuwe wijken Geerpark, Dillenburg en De Grassen.

Sociaal

Niet iedereen profiteert van het economisch herstel en voor die mensen stonden (en staan) we als gemeente aan de lat. We ondersteunen mensen, die dat nodig hebben en organiseren dat dichtbij mensen en op maat. Mensen en hun ondersteuningsvragen staan centraal niet de regels en dat is maatwerk. We doen dat door medewerkers van organisaties op één werkvloer letterlijk Bijeen te brengen waardoor mensen niet meer steeds doorgestuurd worden naar een ander loket. We hebben een stevige reserve sociaal domein voor onverwachte tegenvallers, incidentele uitgaven, verdere ontwikkelingen of innovaties.

Heusden is de gemeente voor doeners met een droom en dus staan mensen altijd centraal, zeker binnen het sociaal domein.

Groen

Met een actieve energiecoöperatie Energiek Heusden én met Geerpark, één van de duurzaamste wijken van Nederland, stond duurzaamheid in 2016 stevig op onze kaart. Met plaatsing van zonnecellen op de twee gemeentehuizen en Die Heygrave werkte de gemeente in 2016 concreet aan verduurzaming van de energievoorziening van gemeentelijke gebouwen. Net als bij de transitie in het sociaal domein, benaderen we de energietransitie vanuit de menselijke maat en zo concreet mogelijk.

Duurzaamheid ging in 2016 natuurlijk óók om ecologie. Met gelden uit de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat kon de brug over het Drongelens Kanaal vijfentwintig meter langer worden, zodat de ecologische verbindingszone er nu onderdoor kan. Via het Life+ project ‘Blues in the Marshes’ is de natuur in het Vlijmens Ven versterkt én toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Nieuwe zaken & columns