Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

28-10-2015: Afhandeling ingekomen brieven

Deel deze column:

Deze week heeft onze fracties schriftelijke vragen aan het college gesteld over de afhandeling van brieven aan de gemeenteraad. U kunt de vragen hieronder nalezen:

Drunen, 26 oktober 2015

Aan het College van de gemeente Heusden

Via email griffie

Betreft: vragen o.g.v. artikel 61 RvO over ingekomen brieven

Geacht college,

Afgelopen week kregen wij een brief van heer Mr. Janssen van de Onderwijsjuristengroep. Mr. Janssen schrijft de brief als gemachtigde van Stichting Scala. Hij verwijst in zijn brief naar een eerdere brief aan de gemeenteraad d.d. 22 juli (toen nog onder de vlag van OSGMetrum). Die brief is volgens zijn schrijven nooit beantwoord.

In onze fractie leeft al langer de vraag hoe het college nou precies omgaat met ingekomen brieven aan de raad. Specifiek hebben wij het dan over de brieven die bij elke raadsvergadering op de raadsagenda staan onder het kopje โ€œStukken ter kennisname aan de raad en ter afdoening in handen van het collegeโ€. We hebben het hier dus niet over de artikel 61-brieven of brieven ter kennisname aan de raad.

Bovengenoemde brief van OSGMetrum was nadrukkelijk gericht aan de gemeenteraad, staat ook in het iBabs-systeem onder de Post van Externen en had naar ons idee ook op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering moeten staan. Dat is tot op heden nog niet gebeurd en ook een antwoord op de betreffende brief is tot op dit moment uitgebleven. Naar onze mening een kwalijke zaak: burgers, verenigingen of bedrijven die zich met een brief tot de raad wenden verdienen ook op redelijke termijn een antwoord te ontvangen.

Daarom willen wij u graag de volgende vragen voorleggen.

  1. Hoe is de beantwoording van ingekomen brieven aan de raad in de ambtelijke organisatie geborgd? Is er iemand aangewezen die het proces bewaakt en ervoor zorgt dat briefschrijvers tijdig van een antwoord worden voorzien?
  2. Wie bepaalt er en volgens welke regels wanneer een brief wel of niet op de lijst met ingekomen stukken (in de bovengenoemde categorie) voor de raad komt? Waarom werd bijvoorbeeld de brief van OSGMetrum niet opgenomen? Ook stond bijvoorbeeld de motie van de gemeenteraad van Waalwijk over Social Return niet op de lijst?
  3. Op de agenda van de raadsvergaderingen van dit kalenderjaar stonden tot nu toe 14 brieven in genoemde categorie wel op de lijst. De beantwoording daarvan is ons niet bekend, maar we nemen aan dat de beantwoording in lijn is met het door de raad vastgesteld beleid. Wij ontvangen graag van u een overzicht of deze brieven beantwoord zijn en zo ja wanneer elke brief beantwoord is?
  4. Wij willen u tot slot verzoeken om voortaan de antwoorden op de ingekomen brieven (uit deze categorie) voortaan ook in het iBabs systeem op te nemen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie Gemeentebelangen,

Kees Musters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

๐—›๐—ผ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐—›๐—ฒ๐˜‚๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei themaโ€™s

Lees meer