Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

29-03-2017: Terugblik Raadsvergadering

Deel deze column:

Raadsvergadering 28 maart 2017

De raadsvergadering van 28 maart kon bijna schriftelijk worden afgewerkt: diverse zgn. A-stukken die met een hamerslag werden afgehandeld, slechts enkele B-stukken waar echter ook bijna niets over gezegd werd. Zo was er de kadernota GGD waarbij aandacht werd gevraagd voor het consultatiebureau in Vlijmen. In het kader van noodzakelijke bezuinigingen, o.a. ook op huisvesting, is al geruime tijd geleden besloten dat dit consultatiebureau zou worden gesloten. Maar tijden veranderen en ontwikkelingen gaan soms snel. De laatste jaren wordt er veel gebouwd in Vlijmen (Geerpark, Grassen) en dat betekent veel jonge gezinnen met kinderen. Het aantal pas geboren kinderen is dan ook veel groter dan enkele jaren terug nog werd verwacht en daarom vindt de gemeenteraad dat de sluiting van het consultatiebureau heroverwogen moet worden. Het college gaat dit standpunt uitdragen bij de GGD.

De meeste vergadertijd ging nog op aan een tweetal zgn. โ€œmoties vreemd aan de ordeโ€, d.w.z. moties die geen verband houden met een van de agendapunten. Zo was er een motie die ging over de provinciale stikstofverordening. Aanleiding daarvoor was een voorstel van de gedeputeerde Van den Hout, waarin staat dat de agrarische bedrijven op relatief korte termijn meer maatregelen moeten nemen om de stikstofdepositie te doen afnemen. Het convenant dat een aantal jaren terug hierover met de agrarische sector is overeengekomen heeft tot nu toe nog onvoldoende concrete resultaten opgeleverd en Van den Hout wil met zijn voorstel een versnelling van het proces op gang brengen. Dat betekent dat boeren op relatief korte termijn fors moeten investeren in milieumaatregelen en dat zal voor veel bedrijven de doodsteek kunnen zijn. In een motie wordt Provinciale Staten opgeroepen vast te houden aan het convenant en het โ€œversnellingsvoorstelโ€ van Van den Hout af te wijzen.

In een tweede motie werd de handelwijze van raadslid Frans van der Lee gehekeld: Van der Lee heeft onlangs in een interview in het Brabants Dagblad wethouder van der Poel als leugenaar weggezet. Van der Poel zou gelogen hebben in zijn reactie op vragen die Van der Lee gesteld had over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Iemand een leugenaar noemen is op zich al een zware beschuldiging, maar in de politiek geldt dat nog sterker. Van der Lee had in de krant zelfs gesteld dat Van der Poel maar beter kon aftreden. Het kwam hem op zware kritiek van alle raadsfracties te staan en Van der Lee kon zijn beschuldiging ook niet waar maken. Sterker nog, hij nam de beschuldiging min of meer terug, al zei hij dat niet met zoveel woorden. Overigens werd de motie uiteindelijk niet ingediend en werd er dus ook niet over gestemd. Het feit, dat deze discussie had plaats gevonden vond men al meer dan voldoende.

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

๐—›๐—ผ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐—›๐—ฒ๐˜‚๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei themaโ€™s

Lees meer