Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

29-06-2016: Jaarverslag en Jaarrekening

Deel deze column:

Onze bijdrage in de 1e termijn van het Raadsdebat over het Jaarverslag en de Jaarrekening van de gemeente Heusden:

 

Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag is een goed stuk, informatief met de goede informatie. Altijd voor verbetering vatbaar. Presentatie kengetallen kan wellicht nog beter. Maar over het algemeen een prima stuk met ook inhoudelijk een goede beleidsverantwoording.

Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de Jaarrekening, al blijft dat altijd een moeilijk stuk. Maar ook hier de complimenten voor de samenstellers want dat is toch elk jaar weer een flink karwei. Alle waardering dus voor het college voor de samenstelling van deze stukken en daarmee impliciet ook, misschien moet ik zelfs zeggen, vooral de ambtenaren die hieraan een bijdrage hebben geleverd.

Over de financiรซle resultaten hebben we dan uiteraard nog niet gesproken want die zijn wat ons betreft gewoon teleurstellend. We dachten vorig jaar dat we met de grondexploitatie het slechte nieuws wel gehad zouden hebben. Maar we worden toch weer verrast door slechte resultaten bij met name het Centrumplan Vlijmen en Schoolstraat-zuid in Drunen. Per saldo moest er toch weer ruim 1 miljoen aan de verliesvoorzieningen toegevoegd worden. De grondexploitatie blijft zijn stempel op de financiรซle positie drukken. Dat blijkt niet alleen uit deze jaarrekening, maar ook uit de Berap en de VJN die later nog besproken worden. De financiรซle structuur van de gemeente Heusden is nog lang niet op orde; het eigen vermogen en zeker de algemene reserve staat op een bedenkelijk laag niveau; de solvabiliteit schommelt zo rond de 10%. Je kunt het ook anders zeggen: 90% van alles wat op de balans staat is met geleend geld betaald. Nog een geluk dat de rente erg laag is. Ter vergelijking: de gemeente Waalwijk heeft met een eigen vermogen van ruim 85 miljoen incl. een AR van 7,6 miljoen) een solvabiliteit van rond de 30%!

Het uiteindelijke resultaat komt uit op bijna 337.000 euro negatief, waarbij we wel moeten bedenken dat er nog een bedrag van bijna 965 duizend euro aan uitgaven wordt overgeheveld naar 2016. Weer een aanslag op dat eigen vermogen van 1,3 miljoen. De belangrijkste post waarmee we dat eigen vermogen weer kunnen opkrikken, de verkoop van gemeentelijke eigendommen, stagneert helaas en we moeten maar afwachten of dat in de komende jaren verbetert. We gaan er in ieder geval van uit dat het college hier vol voor gaat!

Ook een belangrijk positief punt: het Sociaal Domein. Vorig jaar verkeerden we nog in grote onzekerheid t.a.v. de uitvoering van de decentralisaties als ook t.a.v. de beschikbare budgetten. Op beide punten kijken we nu tevreden terug. Voor zover we op dit moment kunnen beoordelen zijn de decentralisaties goed geland in Heusden. Er zijn relatief weinig klachten over de uitvoering en de zorgverlening staat op een goed peil. Ook hier past een compliment aan allen die zich met deze materie hebben bezig gehouden, met name natuurlijk de mensen van Bijeen. Maar we zijn er nog niet, want de weg naar transformatie van de zorg, jeugdzorg en participatie is nog lang niet afgelegd. In tegendeel, we staan eigenlijk pas aan het begin. Dat geldt voor de zorg inclusief de jeugdzorg (het innovatiebudget is tot nu toe nauwelijks gebruikt), maar het geldt ook voor de participatie. En dan komen we vanzelf terecht bij Baanbrekers. De financiering van deze organisatie blijft al jaren achter bij de praktijk. Bij de behandeling van de VJN willen wij hier graag uitvoeriger op terug komen.

 

De accountant geeft dit keer geen goedkeurende verklaring, maar dat heeft geheel te maken met de uitgaven in het sociaal domein. Tijdens de vergadering van de auditcommissie is gebleken dat al die andere onderdelen van de jaarrekening de goedkeuring wel kunnen wegdragen. De accountants hebben ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de grondexploitatie en zijn van oordeel dat de uitgangspunten voor die exploitatie consistent en goed onderbouwd zijn. De accountants kunnen dit beleid volledig onderschrijven; goed om te zien dat ook externe deskundigen hier naar kijken en de wijze van behandeling als erg goed kwalificeren. Dat maakt de risicoโ€™s die we lopen natuurlijk niet kleiner.

De beantwoording van de diverse technische vragen was wat ons betreft prima. Geen aanleiding om er op terug te komen.

Wij kunnen dan ook instemmen met voorliggend concept-besluit.

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

๐—›๐—ผ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐—›๐—ฒ๐˜‚๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei themaโ€™s

Lees meer