Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

29-10-2020 Vragen Huisartsenpost

Deel deze column:

Coronapatiënten niet meer naar Huisartsenpost Waalwijk

Gemeentebelangen heeft deze week schriftelijke vragen aan het college gesteld naar aanleiding van het bericht in het Brabants Dagblad dat de huisartsenpost Waalwijk voor coronapatiënten gedeeltelijk gaat sluiten.

Hieronder de vragen die Caspar van den Brandt namens de fractie Gemeentebelangen gesteld heeft:

Aan het college van de gemeente Heusden

Betreft: vragen o.g.v. artikel 43 RvO betreffende sluiting Huisartsenpost Waalwijk voor corona patiënten.

Geacht college,

Vandaag is in het Brabants Dagblad een artikel verschenen met de titel: “Patiënt met corona niet meer naar Waalwijk”. In dit artikel wordt aangegeven dat patiënten met een verdenking op of verschijnselen van corona niet meer terecht kunnen op de huisartsenpost locatie Waalwijk. Deze patiënten moeten tijdens de nacht-avond en weekend openstelling van de huisartsenpost naar de huisartsenpost locatie Tilburg. Twee citaten uit het artikel: ”we zien wel een duidelijke groei in aantal en we zien meer echt ziekere mensen” en “of, als ze erg ziek zijn, moeten wachten op een ambulance die hen van de huisartsenpost aan de Lage Witsiebaan naar het ziekenhuis vervoert”

Als gevolg van bovenstaand artikel in het Brabants Dagblad en als gevolg op onze eerder gestelde artikel 43 vragen van maart jl aangaande de sluiting van de huisartsenpost locatie Waalwijk en de gevolgen daarvan voor de inwoners uit de kern Drunen en Elshout wil ik de volgende vragen aan u stellen:

  1. Bent u het met ons eens dat er een onwenselijke situatie is ontstaan voor met name de inwoners van de kernen Drunen en Elshout die t.g.v. hun corona verdenking naar de huisartsenpost in Tilburg moeten terwijl er een “huisartsenpost met corona opvang” veel dichterbij in Den Bosch (bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis) beschikbaar is?
  2. Bent u het met ons eens dat het niet in het patiënten-belang is om een van corona verdachte patiënt uit Drunen of Elshout eerst naar de huisartsenpost in Tilburg te laten gaan om deze vervolgens, bij ernstigere ziekteverschijnselen, naar het ziekenhuis van 1ste keuze in Den Bosch te laten gaan of met een ambulance daar naar toe te brengen? Dit terwijl in 1ste instantie, door gebruik te maken van de huisartsenpost bij het Jeroen Bosch ziekenhuis, dit voorkomen kan worden?
  3. Bent u bereid om op zeer korte termijn in gesprek te gaan met de huisartsenpostorganisaties van Tilburg en Den Bosch om per direct inwoners van de kernen Drunen en Elshout een vrije keuze te geven bij welke huisartsenpost (Tilburg of Den Bosch) ze zich willen melden met hun coronaverschijnselen of verdenking?

Opmerking: Huisbezoeken bij (corona) patiënten van de kernen Drunen en Elshout kunnen uiteraard wel gewoon vanuit de huisartsenpost Tilburg georganiseerd blijven worden! Het gaat hier met name over patiënten die zelf naar de huisartsenpost moeten gaan!

Namens de fractie Gemeentebelangen Heusden,

Caspar van den Brandt, Fractievoorzitter

Nieuwe zaken & columns