Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

30-03-2016: Terugblik raadsvergadering 29 maart

Deel deze column:

Een lange agenda bij de tweede reguliere raadsvergadering van dit jaar met diverse bespreekpunten. Zo werd er uitvoerig stilgestaan bij de stopzetting van de grondexploitatie van “de spie” tussen de Wolput, de Looiersteeg en de Achterstraat in Vlijmen. Een al jarenlang lopende zaak, waarvan we nu moeten constateren dat die niet tot een goed einde gebracht kon worden. Op het westelijk deel van de spie is een appartementencomplex verschenen, maar de oostelijke helft ligt er nog altijd desolaat bij. De gemeente heeft in de afgelopen jaren verschillende panden op die oostelijke helft kunnen kopen (Schoonen en GeeBee). De panden van Van Zon werden ook gekocht maar met de ontbindende voorwaarde dat het bedrijf van Van Zon, VAL BV aan de Veldweg in Herpt, gelegaliseerd zou worden. In november 2014 besloot de provincie echter dat men daar niet aan wilde meewerken en dus was de overeenkomst van de baan. Overleg daarna met Van Zon heeft niet meer tot een nieuwe overeenkomst geleid en de conclusie was dat exploitatie van het oostelijk deel van de spie niet meer haalbaar zou zijn zonder onacceptabele verliezen voor de gemeente. Die verliezen zijn toch al opgelopen tot bijna 2 miljoen; voor dat bedrag is in de afgelopen jaren een voorziening gevormd. Bijna alle partijen stemden in met het raadsvoorstel om er nu een punt achter te zetten en de gemeentelijke grondexploitatie van dit gebied stop te zetten. De gemeentelijke panden komen nu te koop en dan is het afwachten wat de toekomst gaat brengen. Alleen het CDA stemde tegen het raadsvoorstel.

Een ander discussiepunt was het bestemmingsplan Tinie de Munnikstraat en dan gaat het natuurlijk om de verplaatsing van de ALDI naar de Dillenburglocatie. Over die verplaatsing is vorig jaar september al uitvoerig gediscussieerd en de meningsverschillen van toen bleken ook gisteravond nog te bestaan. Onze fractie was en is van mening dat verplaatsing naar Dillenburg verantwoord is. Uitbreiding van ALDI op de huidige locatie is niet mogelijk, we willen deze voorziening toch graag behouden voor de kern Drunen, uit locatieonderzoek is gebleken dat verplaatsing naar een andere locatie in het winkelcentrum niet mogelijk is, ook omliggende gemeenten hebben te kennen gegeven geen bezwaren te zien en ook van andere bezwaren is niet gebleken. Natuurlijk waren er wel diverse zienswijzen van winkeliers en van diverse standsorganisaties maar die konden de meerderheid van de raad ook niet overtuigen. Het raadsvoorstel werd met een royale meerderheid van stemmen dan ook aangenomen.

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesbeen werd ook door de raad vastgesteld. Zelden heeft een bestemmingsplan zo’n uitgebreide voorbereiding gekend. Het is dan ook een uniek terrein met diverse bedrijven met verschillende milieu categorieën, bedrijfswoningen en burgerwoningen, en dan ook nog de locatie Jonker Fris. Voor de woningen is een zgn. uitsterfconstructie ingevoerd: als woningen een jaar lang niet als zodanig gebruikt worden vervalt de woonbestemming. Probleem is natuurlijk de handhaving, maar de praktijk zal het leren. De Jonker Fris locatie heeft (nog) geen nieuwe bestemming gekregen; daarvoor zijn de plannen van de nieuwe eigenaar nog niet concreet genoeg.

Uiteraard nog diverse ander agendapunten op de raadstafel maar die riepen niet zoveel discussie op. Zo was er het voorstel om de samenwerking met Otjiwarongo geleidelijk aan af te bouwen en het beschikbare budget te reserveren voor een nieuw samenwerkingsverband. Ook de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers werd zonder discussie vastgesteld en dat gold ook voor het voorstel tot herinrichting van de woonwagenlocatie Heesbeen.

Nieuwe zaken & columns