Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

30-06-2015: Jaarverslag en Jaarrekening

Deel deze column:

Betoog bij behandeling van het Jaarverslag en Jaarrekening 2014 in de raad van 30 juni

Wij danken het college voor de beantwoording van de technische vragen. Beantwoording is helder, op een enkel antwoord kom ik zo dadelijk terug. Een jaarresultaat van 2,8 miljoen nadelig, maar dat wordt wel erg sterk beรฏnvloed door de afwikkeling van het CP Vlijmen in maart 2015. Als we de grondexploitatie in zijn geheel buiten beschouwing laten en dan ook nog rekening houden met de budgetoverheveling, dan komen we uit op een positief saldo van bijna 1,3 mln. Gelet op de totale uitgaven van bijna 100 mln. een acceptabel bedrag, ook als je kijkt naar de primaire begroting met een saldo van nihil, dan is dit een gunstig resultaat te noemen. Niettemin onder aan de streep een nadeel van 2,8 mln. en dat gaat ten koste van de AR, die daarmee op een bedenkelijk laag niveau komt. Onze conclusie: het financiรซle beleid zal zeker nog een aantal jaren gericht moeten zijn op versterking van de financiรซle positie van de gemeente. Wij hopen dat het college deze conclusie ook onderschrijft! T.a.v. de budgetoverheveling kunnen we constateren dat het totale bedrag aanzienlijk gedaald is t.o.v. voorgaande jaren. Een gunstige ontwikkeling en we hopen dat die ontwikkeling zich ook in de komende jaren zal voortzetten.

Accountantsverslag

De accountant adviseert om een nadere analyse te maken van de verschillen tussen primaire begroting, gewijzigde begroting en jaarrekening. Doel: het gebruik van de begroting als sturingsinstrument verbeteren. Wij gaan ervan uit dat het college dit advies zal opvolgen en dat de raad t.z.t. het resultaat van die analyse ter bespreking krijgt voorgelegd. Een ander advies is om bij de bouwgrondexploitatie ook een zgn. position paper op te stellen. Dat advies is al bij de interim-controle verstrekt, maar het college heeft geen gevolg gegeven aan dat advies. Waarom niet, wij willen het college vragen om dit bij de volgende jaarrekening wel te doen en om dit document dan als bijlage toe te voegen aan het openbare document over de bouwgrondexploitatie. In de afgelopen jaren is er toenemende aandacht geweest voor het risico van fraude. De accountant is daar best positief over maar vraagt ook aandacht voor het delen en bespreken van dit onderwerp met de raad. Er is in de afgelopen jaren gelukkig geen fraude geconstateerd, maar het is toch goed om aandacht aan dit onderwerp te blijven besteden. Fraude ligt voortdurend op de loer en we moeten de kans daarop zoveel mogelijk verkleinen. De auditcie is voornemens om dit onderwerp in de komende maanden extra te bespreken en onze fractie vindt bespreking daarna met de raad ook van groot belang. De accountant vraagt ook aandacht te besteden aan de invoering van de vennootschapsbelasting voor gemeenten per 1 jan 2016. We verzoeken uw college om bij de behandeling van de begroting 2016 of op enig ander moment te komen met een notitie over deze materie die, zo laat het zich nu aanzien, zeer ingrijpende gevolgen zal hebben voor onze gemeente zowel financieel als organisatorisch. En dan nog een reactie op de beantwoording van de technische vragen. Bij de berekening van de stille reserve pachtgronden wordt nu gewerkt met een ondergrens en een bovengrens. Vervolgens wordt de stille reserve berekend op basis van het gemiddelde van beide uitkomsten. Feitelijk betekent dat dat de stille reserve nu is berekend op basis van de gemiddelde prijzen, dus van 5,50 m2 voor geliberaliseerde pachtgronden en 3,30 voor vaste pacht. Dat is een verhoging van 10% t.o.v. vorig jaar! Kunt u aangeven hoe u tot de betreffende ondergrenzen en bovengrenzen gekomen bent? Waarom niet zodanig vastgesteld dat het gemiddelde bedrag uitkomt op de prijzen van vorig jaar?

 

Tot zover in eerste termijn.

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

๐—›๐—ผ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐—›๐—ฒ๐˜‚๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei themaโ€™s

Lees meer