Actuele Zaken & Columns.

Hans Happé, nieuwe voorzitter

Deel deze column:

Tijdens de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen op maandag 28 november 2016 werd dhr. Hans Happé benoemd tot nieuwe voorzitter van Gemeentebelangen Heusden.
Hij volgt Adri van den Hoven op die de afgelopen anderhalf jaar als waarnemend voorzitter de voorzittershamer hanteerde.
Hans is opgegroeid in Helmond, getrouwd en vanaf 1978 woonachtig in Drunen en volgde al langere tijd de politiek in onze gemeente. Hij maakt sinds een jaar deel uit van het bestuur van Gemeentebelangen.
Na voltooiing van zijn HTS opleiding heeft is hij werkzaam geweest in de elektrotechniek/elektronica en is vanaf 1999 tot zijn pensionering in 2013 werkzaam geweest als docent aan het VMBO.
Als vader van een zoon en dochter is Hans in het verleden betrokken geweest bij de oprichting van de Openbare Basisschool het Vlot en heeft als ouder zitting gehad in het toenmalige bestuur Openbaar Onderwijs in Drunen.

Ook is per 28 november 2016 mevrouw José den Hartog, woonachtig in Oudheusden, gekozen als bestuurslid van Gemeentebelangen. José heeft een opleiding gevolgd in het sociaal cultureel werk in Dordrecht.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 25 september, 20.00 uur

𝗢𝗽𝗲𝗻𝗯𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗶𝗷𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗲𝗻𝘁𝗲𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 Maandag 25 september organiseert Gemeentebelangen een openbare bijeenkomst. Het thema van de avond is Stichting Leergeld Heusden. Stichting leergeld richt zich

Lees meer
Actuele Zaken

Voorjaarsnota 2023

Raadsvergadering d.d. 04-07-2023 Betoog Gemeentebelangen Voorjaarsnota 2023 Begroting en meicirculaire:Hoewel de meicirculaire in de onlangs gestuurde raadsinformatiebrief een positieve ontwikkeling laat zien voor de komende

Lees meer