Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

Hans Happé, nieuwe voorzitter

Deel deze column:

Tijdens de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen op maandag 28 november 2016 werd dhr. Hans Happé benoemd tot nieuwe voorzitter van Gemeentebelangen Heusden.
Hij volgt Adri van den Hoven op die de afgelopen anderhalf jaar als waarnemend voorzitter de voorzittershamer hanteerde.
Hans is opgegroeid in Helmond, getrouwd en vanaf 1978 woonachtig in Drunen en volgde al langere tijd de politiek in onze gemeente. Hij maakt sinds een jaar deel uit van het bestuur van Gemeentebelangen.
Na voltooiing van zijn HTS opleiding heeft is hij werkzaam geweest in de elektrotechniek/elektronica en is vanaf 1999 tot zijn pensionering in 2013 werkzaam geweest als docent aan het VMBO.
Als vader van een zoon en dochter is Hans in het verleden betrokken geweest bij de oprichting van de Openbare Basisschool het Vlot en heeft als ouder zitting gehad in het toenmalige bestuur Openbaar Onderwijs in Drunen.

Ook is per 28 november 2016 mevrouw José den Hartog, woonachtig in Oudheusden, gekozen als bestuurslid van Gemeentebelangen. José heeft een opleiding gevolgd in het sociaal cultureel werk in Dordrecht.

Nieuwe zaken & columns