Actuele Zaken & Columns.

04-09-2015 In memoriam Ad de Hart

Deel deze column:

In memoriam Ad de Hart
Ad de Hart was een geboren en getogen Elshoutenaar. Maatschappelijk erg betrokken en strijdbaar voor zijn dorp.
Begin jaren 70 werd hij politiek actief bij lijst van Herpt, de latere lijst Elshout.
In 1974 werd Ad gekozen in de gemeenteraad voor lijst van Herpt. Via deze weg probeerde hij allerlei zaken, vooral voor Elshout, gerealiseerd te krijgen. Hij had er goed zicht op waar hij moest zijn en zo werd hij o.a. lid van de commissie Woningbouw. Met niet aflatende inzet bracht hij de wensen die er bij de inwoners van Elshout leefden, onder de aandacht van het college en de gemeenteraad.
Woningen in Elshout, verharde voetpaden, een doelmatig sportcomplex en in een latere fase een recreatie- en ontmoetingsruimte voor ouderen bij de seniorenwoningen; nu de Elshof.
De resultaten zijn heden ten dage voor iedereen zichtbaar.

In 1982 werd de naam van de partij veranderd in Gemeentebelangen Drunen-Elshout en werd de samenstelling van de verkiezingslijst verbreed. En met succes! De partij ging bij de verkiezingen in 1982 van 2 naar 4 zetels. Daar was hij trots op.

Een klein jaar proefde Ad aan het Dagelijks bestuur van de gemeente toen hij in 1984/1985 vanwege ziekteverlof van wethouder Johan van Venrooy diens portefeuille tijdelijk waarnam.
In 1994 nam Ad afscheid van de gemeenteraad en ontving de erepenning van de gemeente Drunen.
Kort hierna werd hij bestuurslid van Gemeentebelangen om zo de fractie met raad en daad bij te kunnen staan. Hij bleef tot aan de herindeling op 1 januari 1997 bestuurslid. De herindeling vond hij maar niks; het werd te groot, te onpersoonlijk.

Na die tijd bleef hij de bijeenkomsten van Gemeentebelangen bezoeken en de fractie kritisch volgen. Zijn inbreng in de algemene ledenvergadering van april j.l. ( slechts een paar maanden geleden) spreekt wat dat betreft boekdelen. Ik citeer:
“Er ligt bouwgrond in Elshout en er is belangstelling voor. Waarom verkoopt de gemeente deze grond niet? Gemeentebelangen moet het voortouw nemen.”

Ad, hartelijk dank voor je vele werk voor Gemeentebelangen en voor de Elshoutse gemeenschap. Elshout heeft een sociaal bewogen en bevlogen inwoner verloren.

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 25 september, 20.00 uur

𝗢𝗽𝗲𝗻𝗯𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗶𝗷𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗲𝗻𝘁𝗲𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 Maandag 25 september organiseert Gemeentebelangen een openbare bijeenkomst. Het thema van de avond is Stichting Leergeld Heusden. Stichting leergeld richt zich

Lees meer
Actuele Zaken

Voorjaarsnota 2023

Raadsvergadering d.d. 04-07-2023 Betoog Gemeentebelangen Voorjaarsnota 2023 Begroting en meicirculaire:Hoewel de meicirculaire in de onlangs gestuurde raadsinformatiebrief een positieve ontwikkeling laat zien voor de komende

Lees meer