Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

Veiligheid schoolzones: Motie Gemeentebelangen unaniem gesteund!

Deel deze column:

Steeds vaker horen wij als partij van inwoners bij diverse scholen in onze gemeente dat zij zorgen hebben over de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen. Ook diverse wijkbezoeken wijzen uit dat deze zorgen echt ergens op gebaseerd zijn. Het plaatsen van fysieke verkeersmaterialen (zoals verkeersborden en het creëren van een kleurrijke omgeving) samen met gedragsaanpak in schoolzones moeten zorgen voor een vergroting van de verkeersveiligheid.

Het college heeft laten weten dat er al gestart is met een verkeersaanpak bij een drietal basisscholen, maar wij als Gemeentebelangen willen dit graag bij alle scholen opgepakt zien worden. Daarom hebben wij een motie ingediend tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 (raadsvergadering 4 juli jl.) en het college opgeroepen om voor eind 2023 met een planmatige aanpak te komen om de verkeerssituatie bij alle overige scholen te inventariseren, waar nodig te verbeteren en hiervoor budget op te nemen in de begroting van 2024 en 2025. 

Deze motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Als partij zijn wij blij dat de veiligheid van schoolgaande kinderen nu nog hoger op de prioriteitenlijst komt te staan van de gemeente.

Lees hier de aangenomen motie: https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/2fc2102e-afb7-4986-b4e1-d5827b430494?documentId=f7be3cc6-152e-459f-8bcf-7a79b64ebd9c&agendaItemId=36ac5aca-3bc6-47ec-9927-d8f28872fb5e

Nieuwe zaken & columns