Search
Close this search box.

Admin

24-11-2021: Agendabespreking

Helaas kan de aangekondigde agendabespreking op maandag 29-11-2021 niet doorgaan vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Gemeentebelangen organiseert weer een openbare agendabespreking waarbij de agendapunten van de komende informatievergaderingen besproken worden. Er staan diverse onderwerpen op de agenda’s van de informatievergaderingen Bestuur en Ruimte en Duurzaamheid. Wij verwijzen u graag naar de website van de gemeente: Bestuur: …

24-11-2021: Agendabespreking Read More »

19-11-2021: Brandweerkazerne

Brandweerkazerne Drunen naar Dillenburg? Al geruime tijd wordt in de gemeentelijke politiek gesproken over verplaatsing van de brandweerkazerne in Drunen. Die kazerne is nu nog gehuisvest aan de Wilhelminastraat, maar dat pand voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In de afgelopen jaren werden alle brandweerkazernes in de Veiligheidsregio Brabants-noord in eigendom overgedragen …

19-11-2021: Brandweerkazerne Read More »

14-11-2021: Terugblik Raadsvergadering 11-11

Begroting 2022 vastgesteld De jaarlijkse begrotingsvergadering, ook wel het hoogtepunt van de lokale democratie genoemd. Hoewel, veel nieuws staat er niet in die begroting; nieuwe zaken waren al aangekondigd in de voorjaarsnota. Maar de diverse politieke partijen maken van de gelegenheid gebruik om hun visie op de gemeentelijke politiek nog eens naar voren te brengen. …

14-11-2021: Terugblik Raadsvergadering 11-11 Read More »

12-11-2021: Verkiezingen 2022

Kees Musters niet meer verkiesbaar Gisteren, donderdag 11 november tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad, heeft Kees Musters aan het einde van zijn betoog in eerste termijn aangekondigd niet meer beschikbaar te zijn voor de kandidatenlijst bij de verkiezingen van volgend jaar maart. Kees zit sinds 1990 in de gemeenteraad, aanvankelijk in de voormalige gemeente …

12-11-2021: Verkiezingen 2022 Read More »

12-11-2021: Algemene Beschouwingen

Algemene beschouwing bij begroting 2022 Donderdag 11 november was er de jaarlijkse begrotingsvergadering. De fracties in de gemeenteraad houden dan hun algemene beschouwingen bij de (meerjaren-)begroting. Het is de laatste begroting in deze raadsperiode. Elders op deze site kunt u een terugblik lezen op de vergadering. Hieronder de algemene beschouwing van de fractie Gemeentebelangen: 11-11-2021: …

12-11-2021: Algemene Beschouwingen Read More »

05-11-2021: Baanbrekers

Wie betaalt hoeveel voor Baanbrekers? Een half jaartje terug, 26 april 2021, werd in de informatievergadering Bestuur gesproken over een bijstelling van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Baanbrekers. Er leek overeenstemming te bestaan over een nieuwe verdeelsleutel van de kosten van Baanbrekers. Het Dagelijks bestuur en het Algemeen Bestuur waren al akkoord gegaan met de nieuwe …

05-11-2021: Baanbrekers Read More »

29-10-2021: Groenbeleid

College komt met Projectenboek Groen Vorige week heeft het college in zijn collegevergadering een zgn. Projectenboek Groen vastgesteld. Hierin staan een kleine twintig groenprojecten die men de komende jaren wil uitvoeren en waarbij de financiële dekking plaats vindt vanuit de Reserve Rood voor Groen. Die reserve is in 2011 ingesteld met als achtergrond dat men …

29-10-2021: Groenbeleid Read More »