Search
Close this search box.

Huseyin

Voorjaarsnota 2023

Raadsvergadering d.d. 04-07-2023 Betoog Gemeentebelangen Voorjaarsnota 2023 Begroting en meicirculaire:Hoewel de meicirculaire in de onlangs gestuurde raadsinformatiebrief een positieve ontwikkeling laat zien voor de komende 2 jaren, is er wel reden om ons zorgen te maken over de jaren 2026 en 2027. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft ook aan dat gemeenten als geheel nog …

Voorjaarsnota 2023 Read More »

Veiligheid schoolzones: Motie Gemeentebelangen unaniem gesteund!

Steeds vaker horen wij als partij van inwoners bij diverse scholen in onze gemeente dat zij zorgen hebben over de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen. Ook diverse wijkbezoeken wijzen uit dat deze zorgen echt ergens op gebaseerd zijn. Het plaatsen van fysieke verkeersmaterialen (zoals verkeersborden en het creĆ«ren van een kleurrijke omgeving) samen met gedragsaanpak in …

Veiligheid schoolzones: Motie Gemeentebelangen unaniem gesteund! Read More »

beschadigd straatwerk

Gemeentebelangen stelt vragen over beschadigd straatwerk na aanleg glasvezel

In maart 2022 heeft Gemeentebelangen vragen gesteld betreffende klachten die er waren omtrent beschadigd straatwerk naar aanleiding van de aanleg van glasvezel binnen onze gemeente. Het college heeft hier antwoord op gegeven in de brief van 5 april 2022. In de brief gaf het college aan dat het college op de hoogte was van de …

Gemeentebelangen stelt vragen over beschadigd straatwerk na aanleg glasvezel Read More »

Fietsveiligheid_GB

Gemeentebelangen wil meer aandacht voor gebruik van fietsverlichting

Op 10 december jl. verscheen er een artikel van Heusden Nieuws waaruit bleek dat bij ongeveer een kwart van de fietsers in de gemeente Heusden de fietsverlichting niet op orde is. Dit baart ons zorgen, want dit kan leiden tot gevaarlijke situaties in het verkeer!  Gemeentebelangen is van mening dat de gemeente het voortouw kan …

Gemeentebelangen wil meer aandacht voor gebruik van fietsverlichting Read More »