Columns

19-11-2021: Brandweerkazerne

Brandweerkazerne Drunen naar Dillenburg? Al geruime tijd wordt in de gemeentelijke politiek gesproken over verplaatsing van de brandweerkazerne in Drunen. Die kazerne is nu nog gehuisvest aan de Wilhelminastraat, maar dat pand voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In de afgelopen jaren werden alle brandweerkazernes in de Veiligheidsregio Brabants-noord in eigendom overgedragen …

19-11-2021: Brandweerkazerne Read More »

05-11-2021: Baanbrekers

Wie betaalt hoeveel voor Baanbrekers? Een half jaartje terug, 26 april 2021, werd in de informatievergadering Bestuur gesproken over een bijstelling van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Baanbrekers. Er leek overeenstemming te bestaan over een nieuwe verdeelsleutel van de kosten van Baanbrekers. Het Dagelijks bestuur en het Algemeen Bestuur waren al akkoord gegaan met de nieuwe …

05-11-2021: Baanbrekers Read More »

29-10-2021: Groenbeleid

College komt met Projectenboek Groen Vorige week heeft het college in zijn collegevergadering een zgn. Projectenboek Groen vastgesteld. Hierin staan een kleine twintig groenprojecten die men de komende jaren wil uitvoeren en waarbij de financiële dekking plaats vindt vanuit de Reserve Rood voor Groen. Die reserve is in 2011 ingesteld met als achtergrond dat men …

29-10-2021: Groenbeleid Read More »

22-10-2021: Steenenburg

Bouw je eigen droomkasteel! In 2008 kocht de gemeente het voormalige Land van Ooit voor 15,4 miljoen. Nu 13 jaar later is de boekwaarde van het gehele complex opgelopen tot meer dan 20 miljoen. Tot nu toe alleen maar geïnvesteerd, maar vanaf nu moeten de inkomsten dan eindelijk binnenkomen. Niet dat de gemeente er winst …

22-10-2021: Steenenburg Read More »

15-10-2021: Baanbrekers

Nieuwbouw Baanbrekers gaat 28 miljoen kosten Al geruime tijd wordt er bij Baanbrekers gewerkt aan nieuwbouwplannen. De huidige vier gebouwen, voor het merendeel al rond de 50 jaren oud, voldoen volstrekt niet meer aan de eisen van de tegenwoordige tijd. Afgelopen dinsdag hebben we dat als raadsleden ook zelf kunnen constateren bij een korte rondleiding …

15-10-2021: Baanbrekers Read More »

01-10-2021: Hooibroeken

Amendement oppositie niet aangenomen Enkele weken terug schreef ik al over de overeenkomst die gesloten is tussen enerzijds de gemeente Heusden en anderzijds Energiek Heusden. In de informatievergadering van woensdag 15 september werd uitvoerig gesproken over dit onderwerp. Diverse partijen hadden vooraf al schriftelijke vragen ingediend. Die vragen werden (bijna) allemaal keurig beantwoord en tijdens …

01-10-2021: Hooibroeken Read More »

17-09-2021: Jeugdhulp

Nieuwe aanpak jeugdhulp in Heusden De gemeente Heusden wil de organisatie van de Jeugdhulp anders gaan inrichten. Aanleiding daarvoor zijn de sterk gestegen kosten van de jeugdhulp in Heusden. Die kosten zijn overigens niet alleen in Heusden zo sterk gestegen, dat geldt voor bijna alle gemeenten in Nederland en er zijn ook al diverse gemeenten …

17-09-2021: Jeugdhulp Read More »