Search
Close this search box.

Columns

Raadsvergadering 27 september 2022

Gemeentebelangen geeft groen licht voor onderhoud aan wegen en fietspaden De gemeenteraad van Heusden heeft op dinsdag 27 september vergaderd. Op de raadsagenda stond onder meer het raadsvoorstel beleidsplan wegen 2022-2026. In dit beleidsplan wordt beschreven aan welk onderhoudsniveau wegen, fietspaden en trottoirs van de gemeente Heusden moet voldoen. Het nieuwe beleidsplan geeft een duidelijke …

Raadsvergadering 27 september 2022 Read More »

Gemeentebelangen stelt vragen over afhandelingstermijn huisvesten arbeidsmigranten

Op 17 september 2022 hebben we in het Brabants Dagblad kunnen lezen dat er in Oudheusden aan de Van Asbeckstraat 12 vergunning is verleend voor het huisvesten van arbeidsmigranten voor meer dan 5 personen. “De gemeente Heusden moest de vergunning verlenen, omdat te lang is gewacht met een officieel besluit” (Brabants Dagblad, 17 september 2022). Via officele …

Gemeentebelangen stelt vragen over afhandelingstermijn huisvesten arbeidsmigranten Read More »

Betoog Jaarverslag en Jaarrekening 2021

Raadsvergadering 12 juli 2022 Als eerste wil Gemeentebelangen het kersverse college en de ambtelijkeondersteuning bedanken voor de beantwoording van onze technische vragen. Het saldo van de jaarrekening 2021 sluit na budgetoverheveling af met eenpositief resultaat van maar liefst ruim 8 miljoen euro en een algemene reservevan 30 miljoen. Een mooi overschot dus en dit geeft …

Betoog Jaarverslag en Jaarrekening 2021 Read More »

Voorjaarsnota 2022

Een nieuwe raad, een nieuw college en met deze voorjaarsnota start ookeen nieuw begrotingsjaar voor deze raadsperiode. De financiële cijfersen de positieve uitkomsten van de mei circulaire geven een rooskleurigbeeld voor de toekomst van Heusden. Tot en met 2025 krijgen we meergeld van het rijk voor de uitvoering van onze taken. Het is prettig en …

Voorjaarsnota 2022 Read More »

19-11-2021: Brandweerkazerne

Brandweerkazerne Drunen naar Dillenburg? Al geruime tijd wordt in de gemeentelijke politiek gesproken over verplaatsing van de brandweerkazerne in Drunen. Die kazerne is nu nog gehuisvest aan de Wilhelminastraat, maar dat pand voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In de afgelopen jaren werden alle brandweerkazernes in de Veiligheidsregio Brabants-noord in eigendom overgedragen …

19-11-2021: Brandweerkazerne Read More »

05-11-2021: Baanbrekers

Wie betaalt hoeveel voor Baanbrekers? Een half jaartje terug, 26 april 2021, werd in de informatievergadering Bestuur gesproken over een bijstelling van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Baanbrekers. Er leek overeenstemming te bestaan over een nieuwe verdeelsleutel van de kosten van Baanbrekers. Het Dagelijks bestuur en het Algemeen Bestuur waren al akkoord gegaan met de nieuwe …

05-11-2021: Baanbrekers Read More »

29-10-2021: Groenbeleid

College komt met Projectenboek Groen Vorige week heeft het college in zijn collegevergadering een zgn. Projectenboek Groen vastgesteld. Hierin staan een kleine twintig groenprojecten die men de komende jaren wil uitvoeren en waarbij de financiële dekking plaats vindt vanuit de Reserve Rood voor Groen. Die reserve is in 2011 ingesteld met als achtergrond dat men …

29-10-2021: Groenbeleid Read More »