Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

25-02-2022: Mijn laatste raadsvergadering

Deel deze column:

Afscheid van de gemeenteraad

Afgelopen week mocht ik mijn laatste raadsvergadering beleven, afgezien natuurlijk van het officiële afscheid eind maart, maar dat is normaal gesproken een vergadering zonder inhoudelijke agendapunten. De laatste echte raadsvergadering dus en het werd ook een echte met zoveel bespreekpunten dat de raad twee avonden nodig had om zich door de agenda heen te worstelen. Gelukkig niet digitaal zoals zo vaak in de afgelopen twee jaren, maar eindelijk weer eens een fysieke vergadering. Zelf mocht ik ook bij een aantal onderwerpen een bijdrage aan de discussie leveren.

Daarmee komt een einde aan bijna 30 jaar raadslidmaatschap. In maart 1990 begon ik in de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Drunen. Lid van de fractie Gemeentebelangen Drunen-Elshout. Bij de eerste verkiezingen ter gelegenheid van de herindeling Drunen-Heusden-Vlijmen per 1 januari 1997 werd ik herkozen voor een korte raadsperiode van 2½ jaar (de Tweede Kamer besloot bij het herindelingsbesluit namelijk om de eerste raadsperiode van 5 jaar op te splitsen in twee korte perioden van 2½ jaar). Die tweede raadsperiode kreeg Gemeentebelangen een flinke verkiezingsnederlaag te verwerken en werd ik niet herkozen. Maar bij de volgende verkiezingen kwam ik steeds met voorkeurstemmen terug in de raad en ben ik dus niet meer weg geweest.

Het raadswerk is in al die jaren behoorlijk veranderd. Alleen al de informatievoorziening: vroeger kwam de bode elke raadsperiode met een dikke envelop vol met raadsstukken en kon je vervolgens nog naar de leeszaal om daar nog meer informatie op te doen. Papier en (vaste) telefoon waren de belangrijkste communicatiemiddelen, ook intern binnen je eigen partij (naast uiteraard de talloze vergaderingen). Papier is praktisch verdwenen en zelfs de vaste telefoon moest er aan geloven. Tegenwoordig wordt de raad via internet van informatie voorzien. Bijna dagelijks komen er stukken digitaal tot ons; de informatievoorziening is daarmee veel sneller, actueler en ook uitgebreider. Op zich een goede ontwikkeling, al kun je je afvragen of we als raad tegenwoordig niet overvoerd worden met informatie. Maar dat komt voor een belangrijk deel ook door de raad zelf, die steeds meer informatie opvraagt.

Ook de informatievoorziening naar het publiek is enorm verbeterd, voor een belangrijk deel door het gebruik van internet. Ook de fracties in de gemeenteraad met daarachter de plaatselijke politieke partijen maken daarvan gebruik. Gemeentebelangen heeft sinds begin 2004 een eigen website en toen we daarmee begonnen was de grote vraag: wat zetten we daarop en hoe houden we dat een beetje actueel? Dat was voor mij de aanleiding om wekelijks een stukje over de actuele gemeentelijke politiek op onze website te plaatsen. Mede ook omdat je als raadslid nogal eens benaderd wordt met vragen over de gemeentelijke politiek. Mijn columns waren dan ook bedoeld voor de inwoner, die geen uitgebreide gemeentelijke stukken tot zich wil nemen maar toch wel enige achtergrond van bepaalde raadsbesluiten wil kennen. Ik schrijf die stukjes wekelijks, afgezien van vakantieperioden, nu zo’n 18 jaren en dus moet ik er nu een dikke 700 stuks geschreven hebben. Vaak met positieve reacties, soms ook kritische reacties, want niet iedereen is het altijd met de strekking eens, maar dat is niet erg. Dat kan je mening alleen maar scherpen.

Met mijn afscheid van de raad komt daar nu dus ook een einde aan. De nieuwe fractie mag dat na de verkiezingen gaan overnemen. Op deze plaats wil ik tot slot iedereen hartelijk danken die mij in de afgelopen jaren in mijn raadswerk gesteund heeft. Door op mij te stemmen, door een positieve of zelfs negatieve reactie op een stukje in de krant of op één van de columns, of op welke andere manier dan ook. Ook dank aan mijn partijgenoten, fractiegenoten, collega-raadsleden en collegeleden waar ik in al die jaren mee heb mogen samenwerken. Hartelijk dank, ik heb het raadswerk in al die jaren met veel plezier gedaan, ik heb veel mensen leren kennen en ik heb ook ontzettend veel geleerd. En ik hoop dat ik met mijn inzet ook een bijdrage heb mogen leveren aan het welzijn van alle Heusdense inwoners. Het ga u goed.

Drunen, vrijdag 25 februari 2022

Kees Musters Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns