Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

01-04-2016: De Spie

Deel deze column:

Grondexploitatie stop gezet

Deze week besloot de gemeenteraad om de grondexploitatie van de zgn. spie in Vlijmen stop te zetten. Het gaat dan over de driehoek Wolput, Achterstraat en Looiersteeg in Vlijmen. Al jarenlang probeert de gemeente om tot een herontwikkeling van deze locatie te komen. Gedeeltelijk is dat ook wel gelukt: op het westelijk deel van het perceel is een appartementencomplex gebouwd en dat is op zich een mooi resultaat. Op het oostelijke deel wilde de gemeente een aantal vrijstaande woningen bouwen, maar dan moet je natuurlijk wel de grond volledig in eigendom hebben. De gemeenteraad had er best veel geld voor over om het plan te doen slagen. De gemeente was bereid om er een slordige twee miljoen in te stoppen; voor dat bedrag was er al een verliesvoorziening gevormd. Dat de exploitatie van het gebied geld zou gaan kosten, daar was dus al op gerekend. Maar men wilde dit stukje Vlijmen, gelegen langs één van de belangrijke hoofdwegen van de kern Vlijmen, toch graag opknappen. Maar nu heeft de gemeenteraad er een punt achter gezet en besloten de grondexploitatie stop te zetten.

De gemeente kocht in 2009 en 2010 de panden van Schoonen en Geebee. Ook Conforza, een projectontwikkelaar die wel brood zag in het project, kocht een pand. Maar de verwerving van de panden van Van Zon bleef problematisch. Tot begin 2013, toen bleek Van Zon wel bereid om zijn panden aan de gemeente te verkopen, maar hij verbond daaraan wel de voorwaarde dat zijn bedrijf, VAL BV aan de Veldweg in Herpt, gelegaliseerd moest worden. De gemeente was bereid om daaraan mee te werken maar was daarbij wel afhankelijk van de medewerking van de provincie. Het bestemmingsplan waarin die legalisatie geregeld moest worden werd echter door de provincie afgewezen. Eind 2014 besloot de provincie niet mee te werken aan de legalisatie; inmiddels is bekend dat de provincie het bedrijf VAL BV per 1 juli 2017 aan de Veldweg weg wil hebben.

De panden van Van Zon zijn zodanig gelegen dat een exploitatie van het oostelijk deel van de spie zoals voorzien niet goed mogelijk is zonder die gronden daarbij te betrekken. In 2015 is nog wel gesproken over een nieuwe overeenkomst met Van Zon, maar men is niet meer tot overeenstemming kunnen komen. De te betalen prijs was voor de gemeente zodanig hoog dat het verlies op de grondexploitatie aanzienlijk hoger zou uitvallen dan al voorzien. En dus besloot het college eind 2015 al om te stoppen met de grondexploitatie. In de bestuursrapportage die in december door de gemeenteraad werd vastgesteld, werd daarvan al melding gemaakt en werd de verliesvoorziening voor dit gebied aangepast (in positieve zin). En afgelopen week besloot de gemeenteraad er ook een punt achter te zetten (alleen het CDA stemde tegen het raadsvoorstel). Voortzetting van de exploitatie zou tot onacceptabele verliezen voor de gemeente leiden en dan is het beter om je verlies te nemen.

De vraag is nu hoe verder? De panden, die de gemeente eerder gekocht heeft, worden nu weer te koop aangeboden. Het is afwachten of daar kopers voor te vinden zijn en zo ja, wat die kopers dan met die panden willen gaan doen. De bestemming van de gronden is op dit moment nog steeds woningbouw en dat is natuurlijk in dit gebied ook de meest logische invulling. Maar je moet nooit uitsluiten dat een mogelijke investeerder hier andere plannen wil ontwikkelen. Denkbaar is bijvoorbeeld dat er een kantoorfunctie zou komen. In dat geval zal de gemeente het bestemmingsplan moeten aanpassen en de wethouder gaf deze week aan dat men bereid is om daarin mee te denken. Kortom, afwachten wat er nu gaat gebeuren. De gemeente is nog eigenaar van de panden aan de Looiersteeg en in die zin heeft de gemeente nog zeggenschap over wat er te gebeuren staat. Maar exploitatie door de gemeente zelf, dat zit er dus niet meer in. Zoals gezegd, voor het verlies was al een voorziening gevormd van ca. twee miljoen. Dat bedrag maakt onderdeel uit van een totale verliesvoorziening van meer dan 26 miljoen voor alle grondexploitaties samen. Wat dat betreft kunnen we in de komende jaren dus nog meer verwachten.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 1 april 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns