Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

01-06-2018: Fietspad Baardwijkse Overlaat

Deel deze column:

Spoordijk afgraven of verbreden?

Vorige week vrijdag kwam de provincie met de beantwoording van de meer dan 200 zienswijzen op de GOL-plannen, u weet wel, de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Het is een document dat meer dan 300 pagina’s tekst omvat. Op een aantal punten komt de provincie tegemoet aan de zienswijzen of bezwaren zo u wilt; op vele andere punten houdt men vast aan eerder ingenomen standpunten. Het meest opvallende en tegelijkertijd ook interessantste onderwerp wat mij betreft is de nieuwe ontwikkeling met betrekking tot de fietsverbinding tussen Waalwijk en Drunen over de spoordijk. Dat traject gaat onderdeel uitmaken van de snelfietsroute Waalwijk – Den Bosch. Aanvankelijk was men van plan om de gehele spoordijk af te graven en te vervangen door een nieuwe fietsbrug, maar daar kwam nog al wat protest tegen. En ik moet zeggen dat ik zelf daar ook wel de nodige vraagtekens bij zette. Dus ik was met name erg benieuwd naar de oplossingen waar de provincie op dit punt mee zou komen en ik moet zeggen: ik ben aangenaam verrast.

De provincie kiest voor de gulden middenweg, d.w.z. een belangrijk deel van de huidige spoordijk blijft gewoon liggen; dat deel moet dan wel verbreed worden want de snelfietsroute moet een breedte krijgen van vier meter en daar is op de huidige spoordijk onvoldoende ruimte voor. Vanuit Drunen-west bezien blijft de spoordijk tot enkele tientallen meters voorbij de Overstortweg gehandhaafd (inclusief uiteraard de spoorbruggen). Vervolgens wordt een stuk spoordijk over ruim 300 meter lengte volledig afgegraven en vervangen door een fietsbrug. De laatste pakweg 100 meter spoordijk voor het kanaal blijft dan weer gehandhaafd, dit in verband met een daar aanwezige dassenburcht. De provincie heeft de keuze voor deze oplossing uitgebreid onderbouwd in de beantwoording van de zienswijzen. Het betreft vier pagina’s tekst die ik onder aan dit schrijven als bijlage toevoeg. Uitgelegd wordt wat de geschiedenis van het Overlaatgebied is, dat het gebied eeuwenlang een open gebied is geweest en dat de huidige spoordijk er eigenlijk helemaal niet thuis hoort. Men vindt het van belang om de openheid en de historische functie van het gebied weer meer te benadrukken. Daarom wil men ruim 300 meter spoordijk afgraven en vervangen door een fietsbrug. Onder die fietsbrug ontstaat ruimte voor andere maatregelen zoals natuurontwikkeling. Via een wandelroute met informatieborden, het terugbrengen van een aantal oude pijlers van de voormalige spoorbrug en diverse andere voorzieningen probeert men in die nieuwe natuurlijke omgeving de geschiedenis van het gebied weer zichtbaar te maken. U kunt het nalezen in de bijlage bij dit schrijven.

Interessant is dat men het weggraven van de spoordijk en de aanleg van een fietsbrug combineert met de ontwikkeling van een stukje extra natuur in de Overlaat. Onder de fietsbrug komt namelijk een extra ecologische verbindingszone met wandelroute. De Baardwijkse Overlaat heeft op dit moment nauwelijks enige natuurwaarde ter plaatse; het gebied kent hier alleen maar landbouwgronden (weiland, maïs, aspergevelden e.d.). In eerdere versie van de plannen was al sprake van een ecologische verbindingszone langs het kanaal, maar daar komt nu dus dit stukje natuurontwikkeling bij, samen met de ontwikkeling van natuur langs de Heidijk met drassige hooilanden met poelen. De gehele strook tussen Heidijk en de toekomstige nieuwe randweg (en dat is een strook van 80 meter breed) wordt ingericht als natuurgebied. Kortom, niet alleen de cultuurhistorische waarde van de Baardwijkse Overlaat wordt extra benadrukt; ook de natuur krijgt nieuwe kansen.

Wat mij betreft bieden de nu voorliggende plannen veel kansen om de grote waarden die de Baardwijkse Overlaat nu al heeft nog verder te vergroten. Niet alleen de openheid van het gebied wordt versterkt, maar ook de cultuurhistorische beleving en de natuurontwikkeling varen er wel bij.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 1 juni 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Lees hier de onderbouwing van de provincie:

[pdf-embedder url=”https://gemeentebelangenheusden.nl/wp-content/uploads/2018/06/2018-0528-beantwoording-zienswijze-BO-1.pdf” title=”2018-0528 beantwoording zienswijze BO”]

 

 

 

Nieuwe zaken & columns