Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

02-02-2018: Agrifood Capital

Deel deze column:

Doorgaan met samenwerking of niet?

Afgelopen dinsdag kwam in de informatievergadering Bestuur en Beheer de samenwerking met de regio Noordoost-Brabant inclusief Agrifood Capital aan de orde. Zoals bekend, Heusden ligt op de grens van twee regio’s, aan de westzijde de regio Hart van Brabant en aan de andere kant de regio Noordoost-Brabant. In beide regio’s doet Heusden mee en dat heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Het meest voor de hand liggende nadeel is natuurlijk dat Heusden in beide regio’s een behoorlijke bijdrage moet betalen. Weliswaar niet de volle mep, maar toch. In Noordoost-Brabant betalen alle gemeenten 4 euro per inwoner; Heusden betaalt 3 euro per inwoner (zo’n 130.000 euro per jaar). Heusden doet in deze regio niet mee aan de samenwerking op het gebied van arbeidsmarktbeleid en betaalt daarom wat minder. Maar ook in de regio Hart van Brabant moet Heusden een bijdrage betalen van 150.000 euro. Op zich is dat niet zo’n probleem als die regionale samenwerking ook de nodige voordelen oplevert en daar zit nou net het probleem. De laatste jaren worden steeds vaker vraagtekens gezet bij nut en noodzaak van de samenwerking in de regio Noordoost-Brabant. Men ziet te weinig concrete resultaten. Twee jaar terug werd een nieuw convenant voor de samenwerking in deze regio voor vier jaar gesloten maar Heusden besloot toen voor twee jaren te tekenen. De Heusdense raad wilde een tussentijdse evaluatie en zich nog niet voor vier jaren vastleggen. Welnu, die tussentijdse evaluatie staat dus nu op de agenda.

Twee jaar terug heeft de Heusdense raad een aantal doelstellingen geformuleerd en nu is het dus tijd om te evalueren. Ook de regio zelf heeft een evaluatierapport over de afgelopen twee jaar opgesteld, een zgn. Mid Term Review (want bij Agrifood houden ze van Engelse termen). Deze Mid Term Review is redelijk positief over de regionale samenwerking. Zo stelt men bijvoorbeeld dat de regio er heel goed in slaagt om extra geldmiddelen bij de provincie, de rijksoverheid en in Europa binnen te halen. Zo heeft men op basis van de gemeentelijke bijdragen van 3 miljoen een slordige 15 miljoen aan subsidies ontvangen, iets wat de gemeenten zelf nooit voor elkaar zouden kunnen krijgen. Zo krijgt men dus 18 miljoen beschikbaar voor diverse regionale projecten. Maar of die projecten ook tot goede concrete resultaten leiden, dat blijft maar vaag. Het blijft bij wollige woorden zoals versterking van de innovatieve kracht van het lokale bedrijfsleven, aansluiting van de regio Noordoost-Brabant bij Expat Centre South, er is onderzoek geweest naar innovatieve hotspots en logistieke hotspots, maar of dat onderzoek ook iets opgeleverd heeft? Ook bij de GOL, de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat is de regio betrokken en dan met name bij de realisering van de SnelFietsRoute Waalwijk – Den Bosch. Maar waaruit die bijdrage bestaat is volstrekt onduidelijk. Men wil het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren, maar hoe of wat, dat wordt niet helder.

Ook de verhouding tussen de regio Noordoost-Brabant en Agrifood Capital (de zgn. triple helix organisatie van de regio) is niet altijd duidelijk. Onlangs heeft de Bestuurlijke Regiegroep (de burgemeesters van de samenwerkende gemeenten) besloten om de samenwerking te concentreren op een drietal speerpunten: transitie landbouw/intensieve veehouderij, transitie voedsel (gezondheid, voedselveiligheid) en de energietransitie (inclusief klimaatadaptatie). Daarnaast is er dan ook nog ruimte voor sub regionale dan wel lokale projecten en thema’s. Voor Heusden komt er nu een belangrijk onderwerp bij, het plan Steenenburg waar een researchcentrum en een diagnostisch centrum gerealiseerd gaan worden. Dat zou mooi aansluiten bij het speerpunt gezondheid. Eind februari komt het onderwerp terug in de raadsvergadering en naar verwachting zal de raad kiezen voor voortzetting van de samenwerking voor de komende twee jaren, waarbij de doelstellingen mogelijk nader worden vastgesteld.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 2 februari 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer