Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

02-09-2016: GOL

Deel deze column:

GOL-maatregelen hebben wel degelijk effect!

De vakantieperiode is weer voorbij, de lokale politiek ontwaakt uit het zomerreces en volgende week zijn er weer de eerste informatievergaderingen. Veel politiek nieuws was er in de afgelopen twee maanden niet, maar toch waren er wel enkele berichten die opvielen. Zo konden we dagenlang op de site van het Brabants Dagblad de kop “GOL-ingrepen verminderen verkeersdruk in Drunen-west en Waalwijk niet” lezen. Het artikel was geschreven naar aanleiding van schriftelijke vragen die Heusden Transparant had ingediend naar aanleiding van een GOL-presentatie in de Voorste Venne over de verkeerscijfers na uitvoering van de GOL-maatregelen in met name Drunen-west. Heusden Transparant komt tot de conclusie dat de verkeersdruk in diverse straten alleen maar toeneemt als we die GOL-maatregelen uitvoeren en dat we eigenlijk maar beter niets kunnen doen.

Een ander artikel ging over de procedure die de provincie wil volgen in het bestuurlijk traject. Provinciale Staten hebben besloten om de coördinatieregeling toe te passen waardoor een aanzienlijke tijdwinst in de diverse procedures (bestemmingsplan, vergunningaanvragen e.d.) bereikt kan worden en waarbij alle betrokkenen toch de nodige inspraakmogelijkheden blijven behouden. Elders op deze site kunt u daar ook over lezen. Ook dat artikel was geschreven naar aanleiding van schriftelijke vragen, dit keer van DMP.

Twee berichten dus over het GOL-project. Eigenlijk is er op dit moment geen nieuws over dat project. De onderzoeken in het kader van de Milieu Effect Rapportage lopen; dit najaar worden de resultaten daarvan verwacht. Het gaat dan met name over de westelijke randweg in de Baardwijkse Overlaat (er zijn nog twee varianten die momenteel bestudeerd worden, de voorkeursvariant langs de Heidijk of de variant over de Overstortweg) en de verkeersoplossingen in Nieuwkuijk. Aanleiding voor de brief van Heusden Transparant waren de uitkomsten van een verkeersmodel die begin juli in de Voorste Venne werden gepresenteerd. Volgens de uitkomsten van dat verkeersmodel zou een nieuwe randweg in de Baardwijkse Overlaat nauwelijks invloed hebben op de verkeersdruk in Drunen-west.

We moeten eigenlijk terug naar de doelstellingen van de GOL, in dit geval specifiek voor de verkeerssituatie in Drunen-west. Het ging dan met name om twee zaken: op de eerste plaats het ontlasten van de Eindstraat. Die straat wordt al jarenlang gekweld door zeer veel verkeer van en naar de A59 naar en vanuit de richting Waalwijk en dat probleem waar de bewoners al jarenlang tegen protesteren verdient een snelle oplossing. Op de tweede plaats proberen we via de GOL een oplossing te vinden voor het sluipverkeer vanuit en naar Waalwijk-zuid dat elke dag weer door Drunen-west trekt naar en van de A59 richting Den Bosch. Voor het eerste probleem (ontlasten van de Eindstraat) is het doortrekken van de Spoorlaan richting Drunen-west de aangewezen oplossing. Dat is eigenlijk onomstreden en daar is iedereen het wel over eens. Ook uit de cijfers van het verkeersmodel blijkt dat. Op de doorgetrokken Spoorlaan worden in 2030 zo rond de 7.000 auto’s per dag verwacht; op de Eindstraat daalt het aantal auto’s tot vrijwel nihil.

Wat dat sluipverkeer uit Waalwijk-zuid betreft: als er geen westelijke randweg komt dan zal de Kastanjelaan-west bijvoorbeeld zo’n 8.700 auto’s te verwerken krijgen. Als de randweg wel wordt aangelegd, dan wordt dat aantal veel minder. Afhankelijk van waar die randweg precies komt te liggen. Als de randweg nabij de Heidijk wordt aangelegd dan daalt het aantal naar 6.600; bij de variant over de Overstortweg daalt het aantal naar 7.300. In totaal krijgt die westelijke randweg een verkeersdruk van 8.900 (variant Heidijk) of 9.300 (variant Overstortweg). Die aantallen laten toch zien dat die randweg wel degelijk een oplossing biedt voor genoemd probleem van het sluipverkeer. En vanuit Drunens oogpunt is het effect nog het grootst als je kiest voor de variant nabij de Heidijk, ook logisch want dan zijn meer mensen uit Drunen-west en vooral Venne-west geneigd om gebruik te maken van die randweg.

Natuurlijk zijn er ook wegen aan te wijzen waarop de verkeersdruk zal toenemen. Dat kan ook niet anders want die auto’s moeten uiteindelijk wel op die randwegen komen en de wegen die daar naar toe leiden zullen dus automatisch drukker worden. Het is nou eenmaal een illusie om te verwachten dat door de GOL-maatregelen mensen minder gebruik van hun auto gaan maken. Maar die wegen die drukker worden zijn daar over het algemeen heel goed geschikt voor en soms moeten er nog aanvullende maatregelen genomen worden.

De GOL-maatregelen leiden dus wel degelijk tot het gewenste effect en dat is ook de reden waarom wij het gebruik van de coördinatieregeling bij de diverse vergunningen toejuichen. Want met gebruik making van die regeling kunnen we een aanzienlijke tijdsbesparing bereiken en ellenlange bezwaar- en beroepsprocedures voorkomen. Elders op onze site kunt u daar meer over lezen. Neemt niet weg dat er natuurlijk inspraakmogelijkheden voor onze inwoners moeten blijven en dat ook beroep tegen bepaalde besluiten mogelijk moet zijn. Want dat zijn rechtsmiddelen die we met zijn allen in Nederland erg belangrijk vinden en daar kan en wil niemand aan tornen.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 2 september 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer