Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

02-10-2020: Energietransitie

Deel deze column:

Veel belangstelling voor aanleg zonnevelden

De aanleg van een of enkele zonnevelden in de gemeente Heusden is weer een stapje dichterbij gekomen. Vorig jaar september heeft de gemeenteraad al een visie op zonne-energie vastgesteld. Daarna hebben zich diverse initiatiefnemers gemeld die wel belangstelling hebben. Het gaat daarbij om een totale oppervlakte van 260 hectare. Het is zeker niet de bedoeling om zoveel hectares vol met zonnepanelen te leggen; betekent dus dat er nu een verdere selectie gemaakt moet worden uit die veelheid van initiatieven. Het college heeft daartoe de (nog algemene) uitgangspunten in de gemeentelijke zonnevisie verder uitgewerkt in een afwegingskader.

Er waren vorig jaar al twee projectlocaties aangewezen: in Hedikhuizen wordt momenteel een project verder uitgewerkt door Heel Hedikhuizen Duurzaam. De andere locatie, Bakkersdam in Heusden, is inmiddels weer afgevallen. Een zonneveld op deze locatie is vooralsnog niet te realiseren o.a. door ligging op de primaire waterkering, zo schrijft het college in een raadsinformatiebrief. Op zich wel jammer want dit soort locaties (voormalige vuilstort) lijken hier juist uitermate geschikt voor, maar wie weet.
De bedoeling is nu om twee nieuwe locaties aan te wijzen en om een verantwoorde keuze te kunnen maken heeft het college nu de selectiecriteria uit de Zonnevisie verder uitgewerkt. Elk project wordt beoordeeld op een aantal aspecten zoals, aandacht voor de zonneladder, meervoudig ruimtegebruik, de kwaliteit van de agrarische grond, de afstemming met de netbeheerder, combinatiemogelijkheid met windenergie, afstand tot het onderstation. Ook zaken als ruimtelijke en landschappelijke inrichting worden meegenomen en uiteraard hoe kan de lokale samenleving meeprofiteren en hoe wordt de participatie met de omgeving georganiseerd. Zo zijn er 15 punten benoemd waarop elk initiatief kan scoren en uiteindelijk zouden dan de initiatieven met de beste score het eerst in aanmerking moeten komen. Voor dat hele selectieproces wordt een onafhankelijke adviescommissie ingesteld, bestaande uit enkele ambtenaren en enkele externen/experts.

Er ligt ook een tijdspad klaar: de deadline voor het aanleveren van een projectvoorstel ligt op 1 november 2020. Tot die tijd kunnen initiatiefnemers nog vragen stellen aan de gemeente en wordt er een adviescommissie samengesteld. In de periode november/december worden de ingediende plannen beoordeeld en wordt er een advies opgesteld richting het college. Eind december krijgt de gemeenteraad nog de gelegenheid om zich uit te spreken over de te maken keuze en in het 1e kwartaal 2021 wordt dan de definitieve keuze gemaakt en worden twee locaties aangewezen.

De aanleg van zonnevelden staat op de vierde (en laatste) plaats van de gemeentelijke zonneladder; ook bij de zonneladder die de REKS hanteert staan zonnevelden niet echt bovenaan. De eerste optie blijft zonnepanelen op daken van woonhuizen en van bedrijven. De tweede voorkeur ligt bij grondgebonden locaties binnen bestaand stedelijk gebied, de derde optie grondgebonden locaties nabij bestaand stedelijk gebied en als vierde optie dus grondgebonden locaties in het buitengebied. Aan de eerste drie opties wordt ook druk gewerkt, maar die zullen zeker niet voldoende soelaas bieden om in de totale energiebehoefte te voorzien. Aanleg van zonnevelden in het buitengebied zal dus zeker nodig zijn en daar wordt nu een volgende stap in gezet.

Drunen, vrijdag 2 oktober 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns