Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

02-12-2016: Afvalinzameling

Deel deze column:

Omgekeerd inzamelen

Ik schreef er drie maanden terug al over: de afvalinzameling in de gemeente Heusden gaat op de schop. Volgend jaar wordt het zgn. omgekeerd inzamelen in fasen ingevoerd. Dat betekent dat het restafval niet meer aan huis wordt opgehaald. Inwoners moeten dat restafval in zelf gekochte zakken naar ondergrondse containers brengen; het zgn. PMD-afval (plastic, metaal en drankkartons) gaat straks in de grijze container die nu nog voor het restafval gebruikt wordt. Dat PMD-afval wordt wel aan huis opgehaald en wel eenmaal in de twee weken (dat is nu nog eens in de drie weken). Maar het restafval moeten de burgers dus zelf naar ondergrondse containers brengen. Daartoe worden verspreid in de gemeente overal ondergrondse containers geplaatst; de bedoeling is dat inwoners niet verder dan 200 à 300 meter met die zakken hoeven te lopen. Voor elke inworp in die container moet dan € 1,60 betaald worden; iedereen krijgt daartoe een pasje waarmee een en ander geregistreerd wordt. De inzameling van andere afvalstromen zoals glas, textiel, oud papier e.d. blijft zoals die momenteel is.

Het nieuwe inzamelsysteem is de afgelopen maanden uitgetest in Braken-oost. De resultaten van de proef zijn eigenlijk verbluffend: de hoeveelheid ingezameld restafval is met maar liefst 62% afgenomen naar 61 kg. per inwoner. De hoeveelheden ingezameld GFT-afval en PMD-afval namen spectaculair toe met resp. 28% en 71%. Bij een andere proef in Vliedberg waarbij de inzamelfrequentie van restafval werd verminderd waren de resultaten aanzienlijk minder spectaculair. Uit een bewonersenquête in Braken-oost bleek dan ook nog eens dat 56% van de bewoners tevreden is over het omgekeerd inzamelen; slechts 22% is uitgesproken negatief over het nieuwe systeem. Daar komt nog eens bij dat de burgers met dit nieuwe systeem ook aanzienlijk goedkoper uit zijn, want verbranding van restafval is nou eenmaal peperduur. Verwerking van GFT-afval en PMD-afval is vele malen goedkoper en ook de burger profiteert daarvan. De afvalstoffenheffing kan mogelijk 30 tot 40 euro per gezin lager gaan uitvallen.

De keus lijkt dus niet zo moeilijk als je al die voordelen op een rijtje zet. Maar zoals altijd, er zijn natuurlijk ook risico’s. Sommigen zijn bang dat het nieuwe systeem zal leiden tot meer dumping van afval in bermen en sloten. Persoonlijk ben ik daar niet zo bang voor: dumping van afval komt nu ook al voor en dat zal straks ook wel het geval zijn. Maar het gebruik van de grijze container voor restafval op dit moment is vele malen duurder dan de inworp van enkele zakken in de ondergrondse containers in het nieuwe systeem. Je zou dus eerder een afname van het aantal dumpingen kunnen verwachten. Hoe dan ook, de ervaringen met het omgekeerd inzamelen in andere gemeenten laten zien dat dumping van afval wel voorkomt maar niet echt meer dan in andere gemeenten. Ook voor ouderen kan het nieuwe systeem nadelig werken want men moet met die zakken restafval toch de straat over naar een wijkcontainer en voor een aantal mensen die moeilijk ter been zijn is dat vaak een onmogelijke opgave. Eigenlijk geldt dat in het huidige systeem ook al want diezelfde mensen moeten nu met die grijze container ook naar de straat. In de praktijk blijkt dat mensen heel inventief en creatief zijn en daar zelf heel goede oplossingen voor vinden. Ook voor mensen in hoogbouwwoningen is het wat lastiger om tot een goede afvalscheiding te komen, overigens een probleem dat zich nu ook al voordoet. Voor elk hoogbouwcomplex gelden weer specifieke omstandigheden en de gemeente is voornemens om in overleg met bewoners te gaan zoeken naar maatwerkoplossingen.

In onze partij is er nog wel discussie over de vraag of die proef in Braken-oost voldoende basis biedt om dit nieuwe systeem gemeentebreed in te voeren. Sommigen vinden van niet en zijn van mening dat je eerst nog een proef zou moeten doen in een (grotere) kern, anderen zijn weer bevreesd dat het dumpen van afval enorm zal toenemen. Afgelopen week werd het nieuwe systeem van inzamelen besproken in de informatievergadering en daar bleek dat bijna alle partijen enthousiast zijn over het nieuwe systeem. Natuurlijk waren er veel vragen, natuurlijk drong men aan op een duidelijke communicatie, natuurlijk moet er aandacht zijn voor handhaving, maar onder aan de streep zegt men feitelijk liever vandaag dan morgen. Zo snel zal het niet gaan, het nieuwe systeem wordt in fasen ingevoerd, te beginnen met Nieuwkuijk en Vlijmen onder de A59 in april 2017. In mei 2017 volgen Elshout en Vlijmen boven de A59; in juni Drunen-west, in september Drunen-oost en tenslotte in oktober Haarsteeg, Vesting Heusden, Oudheusden en overige kleine kernen.

Het nieuwe Afvalbeleidsplan kunt u nalezen op deze site (Actueelpagina) en op de site van de gemeente Heusden (Informatievergadering Bestuur en Beheer 29 november)
Kees Musters

Drunen, vrijdag 2 december 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer