Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

03-06-2016: Jaarrekening 2015

Deel deze column:

Opnieuw een tekort!

Het is weer juni, tijd voor de financiële stukken in gemeenteland. Tijd om een tussenbalans op te maken met de jaarrekening over het afgelopen jaar 2015, de eerste bestuursrapportage over 2016 en met de Voorjaarsnota voor 2017 en de jaren daarna. En ik kan nu al melden dat de boodschap blijft zoals die de afgelopen jaren al was: hand op de knip want het gaat nog altijd niet goed. Deze week aandacht voor de jaarrekening 2015; de andere financiële stukken komen in de loop van de komende weken aan bod.

De jaarrekening 2015 sluit met een negatief bedrag van 337.000 euro, maar dat wordt voornamelijk veroorzaakt door een nadelig effect op de bouwgrondexploitatie van 1.108.000. Als we dat resultaat buiten beschouwing laten, dan zou de reguliere exploitatie dus op een behoorlijk positief resultaat van 771.000 uitgekomen zijn. Nou was dat in de afgelopen jaren ook al steeds het geval. De exploitatie wordt jaar in, jaar uit beïnvloed door die bouwgrondexploitatie en daar zijn we voorlopig nog niet van af. Het rekeningresultaat is voor het 4e achtereenvolgende jaar zwaar negatief:

2012 een tekort van 2.745.000

2013 een tekort van 7.587.000

2014 een tekort van 2.779.000

En nu dus een tekort van 337.000 over 2015. Het enige positieve daaraan is dat het tekort in ieder geval aanzienlijk lager uitvalt dan in voorgaande jaren, maar dat is een wel heel schrale troost. Dit keer zijn het Centrumplan Vlijmen en Schoolstraat-zuid in Drunen de boosdoeners. Aan de verliesvoorzieningen voor beide complexen moesten weer aanzienlijke bedragen worden toegevoegd. Ook in de komende jaren zal die bouwgrondexploitatie naar mijn inschatting een zware wissel op de exploitatierekening van de gemeente Heusden blijven trekken.

Maar bij al die negatieve resultaten zijn gelukkig ook nog positieve zaken te melden. Zoals de hogere uitkering uit het gemeentefonds van 675 duizend euro. Van het totale voordelige resultaat wordt een budgetoverheveling voorgesteld tot een bedrag van 965 duizend euro. Dit zijn bedragen die wel in de begroting 2015 waren opgenomen, maar die om uiteenlopende reden nog niet in dat jaar tot besteding zijn gekomen. Dat geld is in 2016 nog nodig om allerlei zaken te kunnen afwerken. Het bedrag voor deze budgetoverheveling wordt gelukkig elk jaar kleiner; dat duidt er op dat zaken steeds vaker ook in het begrotingsjaar worden afgewikkeld en zo hoort het ook. Overigens is er ook nog een aanzienlijk bedrag aan budgetoverheveling (ruim 2 miljoen) dat ten laste van de reserves (en dus niet uit de exploitatie) wordt geboekt; dit bedrag heeft dus geen direct invloed op het resultaat.

Nieuw in 2015 zijn de inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de drie belangrijke decentralisaties die met ingang van 1 januari 2015 werden doorgevoerd. De gemeente Heusden heeft daarvoor een budget van het Rijk gekregen ter grootte van 17,5 miljoen. Dat bedrag heeft de gemeenteraad ook geoormerkt voor het sociaal domein, d.w.z. voor zorg, jeugdzorg en participatie. Achteraf blijkt dat er nu een overschot is van 2,6 miljoen; dat bedrag is gestort in een Reserve Sociaal Domein en heeft dus niet bijgedragen aan het exploitatieresultaat in 2015. Anders gezegd: het Sociaal Domein is budgettair neutraal verwerkt. Die reserve van 2,6 miljoen zal de gemeente Heusden naar verwachting ook nog hard nodig hebben. Op de eerste plaats om kosten over 2015 die nog niet gefactureerd (en dus betaald) waren alsnog te kunnen voldoen. Maar ook om de tekorten bij Baanbrekers op te kunnen vangen. Wat dat betreft dus een goede zaak dat die 2,6 miljoen gereserveerd blijft voor het Sociaal Domein.

Terugblikkend kunnen we niet geheel ontevreden zijn. De primaire begroting over 2015 sloot destijds met een tekort van 270 duizend euro; het werkelijk tekort blijkt nu uit te komen op 337 duizend euro. Maar het blijft een tekort en het is weer een aanslag op de algemene reserve. En daar blijft het niet bij. Volgende week een stukje over de eerste bestuursrapportage 2016 en daar zien we weer een aanzienlijk tekort voor 2016 aankomen.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 3 juni 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer