Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

03-07-2015: Leisure

Deel deze column:

Dreamport 2025

Zoals vorige week al aangekondigd wil ik deze keer wat uitgebreider stil staan bij recente ontwikkelingen t.a.v. de Leisure ofwel de vrijetijdseconomie in Midden-Brabant. Dat leek mij een toepasselijk onderwerp voor de laatste column net vóór het aanbreken van het zomerreces. Enkele weken terug was ik bij een bijeenkomst van raadsleden, georganiseerd door Hart van Brabant. Die regio is momenteel druk bezig met het opstellen van een nieuwe werkagenda voor de komende vier jaren en in dat kader wordt er een drietal sessies georganiseerd waarbij raadsleden uit de gehele regio de kans krijgen om input voor die werkagenda aan te leveren. Op twee van die drie sessies was ik aanwezig en met name de tweede sessie heeft wel indruk op mij gemaakt. Die tweede sessie ging o.a. over de plannen die er al liggen om de leisure (sorry voor het Engels, maar dat schijnt tegenwoordig te moeten) in Midden-Brabant op een hoger peil te brengen. Hart van Brabant is het samenwerkingsverband tussen negen gemeenten in Midden-Brabant met Tilburg als centrumgemeente. En dan is er ook nog Midpoint Brabant, een netwerkorganisatie waarin diezelfde negen gemeenten samenwerken met het bedrijfsleven en met het onderwijs om samen zaken van de grond te krijgen. Ook Heusden neemt deel aan deze samenwerkingsverbanden, zij het niet op alle beleidsterreinen waar Hart van Brabant actief is. Dat hangt dan weer samen met het feit dat Heusden ook nog samenwerkt met de regio Brabant-noordoost maar daar ga ik op dit moment maar niet verder op in.

Het belang van leisure in Midden-Brabant is natuurlijk niet nieuw. Sinds jaar en dag hebben we in deze regio al belangrijke toeristische trekpleisters als Beekse Bergen, de Efteling, de Loonse en Drunense Duinen en de Vesting Heusden. Attracties van formaat die jaarlijks miljoenen bezoekers trekken. Probleem is echter dat de regio als geheel daar te weinig profijt van trekt. Men is druk op zoek naar mogelijkheden om vooral de verblijfsrecreatie te promoten. Want bezoekers van de regio zijn vaak dagtoeristen die een dagje Efteling doen of een dagje fietsen in de Duinen. Maar meerdaags verblijf, waarbij de regio als geheel meer zou kunnen profiteren, dat is er maar in zeer beperkte mate. En toch is die vrijetijdseconomie een belangrijke economische pijler, die alleen al in Nederland goed is voor € 50 miljard aan directe bestedingen. Inmiddels is er een Stuurgroep Midpoint Leisure Boulevard opgericht die Midden-Brabant verder op de kaart moet zetten. De ambities daarbij zijn niet gering en worden uitgewerkt onder de naam “Dreamport 2025”. “De opzet is om dit landschap van kennis, professionaliteit, bedrijvigheid en ontwikkelvermogen sterker onderling te verbinden en in te zetten voor een vernieuwende, toekomstgerichte en duurzame gebiedsontwikkeling”, zo schrijft voorzitter van de stuurgroep, Bart de Boer, in een brochure van MidPoint Brabant. De doelstellingen van Leisure Boulevard 2013-2025 zijn dan ook torenhoog; ik noem er ter illustratie slechts enkele:

  • Groei van 10 miljoen naar 20 miljoen dagrecreatieve bezoekers per jaar
  • Verbreding/verlenging van het seizoen van de huidige 250 naar 350 dagen
  • Toename van de leisure-omzet van 900 mln. nu naar 1,5 miljard in 2025
  • Verdubbeling van de werkgelegenheid tot 25.000 fte’s
  • Nieuwe investeringen in de regio van ca 850 miljoen tot 1 miljard

Een zeer ambitieus voornemen dus en daarvoor heeft men ook al een plan van aanpak ontwikkeld. Een van de onderdelen daarvan is een nog op te richten Regionaal Ontwikkelingsfonds dat ondernemers kan bijstaan bij de ontwikkeling en bijstelling van nieuwe plannen. Het streven van de regio Midden-Brabant past ook goed in het provinciaal beleid. De provincie gaat een zgn. Leisure Investerings- en Ontwikkelingsfonds instellen, dat bedoeld is om nieuwe innovatieve en structuurversterkende leisure-initiatieven mee van de grond te trekken. De provincie investeert daarmee in een versterking van de regionale en provinciale economie; het gaat echt om aanzienlijke geldbedragen waarbij je eerder in miljoenen dan in tonnen moet denken. Kortom, ontwikkelingen waar wij hier in Heusden ook van kunnen profiteren en waar we dus ook zeker actief aan moeten deelnemen. Iets wat al gebeurt door deel te nemen aan het samenwerkingsverband en daar 150 duizend euro per jaar voor neer te tellen. Ook in het geval dat men de torenhoge ambities niet geheel kan waarmaken, dan nog is die investering zijn geld dubbel en dwars waard.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 3 juli 2015

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

P.S.: tijd voor het zomerreces. Ook deze column gaat met vakantie. Begin september meld ik mij weer. Voor actuele berichten kunt u de actueel-pagina van deze site raadplegen.

 

Nieuwe zaken & columns