Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

03-10-2014: Agrifood Capital

Deel deze column:

Gemeenten werken samen

Het raadswerk speelt zich niet alleen af in de raadszaal van het gemeentehuis. In tegendeel, zou ik bijna zeggen. Bijna dagelijks ben je bezig met bijeenkomsten voor raadsleden; er wordt zoveel georganiseerd dat het bijna niet doenlijk is om alles bij te wonen. Een van die vele bijeenkomsten in de afgelopen weken wil ik er even uit halen, een informatieavond in Veghel van Agrifood Capital. Een organisatie die bij velen van u wellicht nog niet zo bekend is. Agrifood Capital is een netwerkorganisatie, waarbij ondernemers, overheden en kennisinstellingen intensief samenwerken. De organisatie komt voort uit de 5-sterrenregio, het samenwerkingsverband Noordoost-Brabant waar ook de gemeente Heusden aan deelneemt. Gemeenten betalen nu drie euro per inwoner aan deze regionale samenwerking en de vraag is dan natuurlijk, wat krijgen we daarvoor terug.

Agrifood Capital

De gemeenten in Noordoost-Brabant vormen al jaren een samenwerkingsverband en op bepaalde gebieden ook best met resultaat, denk bijvoorbeeld aan de Veiligheidsregio. Maar op economisch gebied (waarbij vooral de werkgelegenheid van groot belang is) was er eigenlijk nooit veel activiteit. Eindhoven had zijn Brainport, Midden- en West-Brabant zijn erg actief op gebied van bijvoorbeeld logistiek en recreatie en toerisme. Maar Noordoost-Brabant leek geen focus te hebben. Enkele jaren geleden heeft men die focus wel gevonden of misschien herontdekt, nl. alles wat te maken heeft met de productie van voedsel, van zaadje tot maaltijd bij de consument. Agrifood Capital heeft de ambitie om Noordoost-Brabant te ontwikkelen tot een “excellente agrifood regio met internationale allure, nationale aantrekkingskracht en lokale samenwerkingsvormen”, een hele mond vol en het klinkt wel erg ambitieus en dat is het ook. Het draait allemaal om bedrijven, (onderwijs-)instellingen en overheden die zich bezig houden met de productie en verwerking van gezonde voeding voor mens en dier. Ondernemers, overheden en onderwijs gaan samen aan de slag met innovaties, gericht op maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, voeding en gezondheid. Men wil innovatieve producten en diensten ontwikkelen, de opleidingen afstemmen op de kennisbehoeften van onze maakindustrie en men wil ruimte creëren voor innovatie- en expertisecentra. Agrifood Capital is een krachtige regio, nu al is de sector verantwoordelijk voor 1,9 miljard toegevoegde waarde en 30% van de werkgelegenheid in de regio en dat wil men verder uitbouwen. Agrifood Capital moet het bruisende centrum van agrifood in de wereld gaan worden, zo lezen we in de folders van de organisatie. De ambities zijn er ook naar: een excellente arbeidsmarkt, een sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon, werk en leefklimaat.

Deze ambitieuze doelstellingen heeft men vertaald in 15 meer concrete doelen die men in de komende jaren wil gaan realiseren. Enkele voorbeelden: samenwerking van de 250 agrifoodbedrijven in een regionaal HRM-netwerk, dit om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan, er komt een toonaangevend kennis- en opleidingsinstituut Food, Foodmarketing en Foodretail, er komt een draaiende Agrifood Innovatie Motor die zorgt voor begeleiding van 50 ondernemers per jaar en men wil jaarlijks 10 succesvolle innovaties tot stand brengen en als laatste voorbeeld de realisatie van een winstgevend samenwerkingsmodel voor streekproducten, van producent tot consument, enz. enz. Al die activiteiten en projecten kosten geld, soms veel geld. Geld dat o.a. afkomstig is van de samenwerkende gemeenten in de regio, waaronder dus ook Heusden. Zoals gezegd, we betalen drie euro per inwoner als gemeentelijke bijdrage in het Regiofonds. Dat geld is ook nodig om cofinanciering mogelijk te maken. Want Europa, maar bijvoorbeeld ook de provincie wil best geld in innovatie investeren, maar dan wel vaak op basis van cofinanciering, d.w.z. de regio moet ook bereid zijn om geld in die innovatie te stoppen. En ook bedrijven en onderwijsinstellingen blijken bereid om de nodige gelden beschikbaar te stellen. Met andere woorden, door de vorming van dat Regiofonds komen ook meer middelen uit andere bronnen beschikbaar (in vakjargon noemt men dat het multipliereffect).

Het belang van Heusden? Welnu, ook Heusden heeft een hele sterke agrarische sector. Niet alleen de vele agrarische bedrijven in zowel tuinbouw als landbouw, maar ook in de maakindustrie. We kennen allemaal bedrijven als Brabant Plant, Henri, de kassenbedrijven aan de Naulandseweg en aan de Tuinbouwweg, bedrijven in de logistieke sector als Goesten en Kivits, bedrijven in metaal en bouw die als toeleverancier een belangrijke rol spelen. Kortom innovatie in de agrifood sector is ook voor Heusden en voor de werkgelegenheid in onze gemeente en regio van groot belang. Bovendien houden economische ontwikkelingen niet op bij de gemeentegrens. De economische ontwikkeling in de gehele regio is natuurlijk ook van belang voor Heusden. Die drie euro is wat mij betreft dan ook zeker geen weggegooid geld, al zal het resultaat nooit exact meetbaar zijn. En dat avondje in Veghel, dat was wat mij betreft een zeer goed besteed avondje.

 

Drunen, vrijdag 3 oktober 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer