Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

0304-2020: Digitaal vergaderen

Deel deze column:

Digitale raadsvergadering: het blijft behelpen

Je bent nooit te oud om te leren: zit je al zo’n 30 jaren in de politiek en je hebt toch al het een en ander meegemaakt, maar dan moet je in een keer digitaal gaan vergaderen. Enkele weken terug schreef ik nog dat de Coronacrisis zo’n beetje de hele wereld plat legt en dat geldt ook voor de lokale politiek. De raadsvergadering van 24 maart werd afgelast en dus lag de besluitvorming daarmee stil. Voor veel onderwerpen is dat niet zo’n groot probleem en kan besluitvorming wel enige tijd worden uitgesteld. Maar soms zijn er onderwerpen die toch een besluit van de gemeenteraad noodzakelijk maken. Dat was nu ook het geval: het krediet voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). De voorbereidende werkzaamheden zijn al aan de gang en dus moet de gemeente over budget beschikken om facturen te kunnen betalen. De gemeenteraad moet daarvoor een krediet beschikbaar stellen en dat zou op 24 maart moeten gebeuren. Van diverse zijden werd geopperd dat die besluitvorming maar uitgesteld moest worden, immers de Raad van State moet nog een uitspraak doen over de diverse bezwaren die tegen het GOL-plan zijn ingediend. Maar daar was het college het niet mee eens. Het college en de coalitiepartijen zijn van mening dat de uitvoering snel ter hand moet worden genomen. Zodra de uitspraak van de Raad van State er ligt moet direct begonnen kunnen worden, uiteraard rekening houdend met die uitspraak, maar de verwachting is dat de huidige plannen voor het overgrote deel in stand zullen blijven.

Fysiek vergaderen is onder de huidige omstandigheden lastig en dus wordt er een andere oplossing gezocht: digitaal vergaderen. Iedereen kan thuis achter zijn of haar laptopje kruipen, verbinding maken met het digitale platform en voilà, vergaderen maar. Afgelopen maandag mochten we eerst oefenen. Verbinding maken, kijken of geluid en camera werken en “join the club”. Technisch ging het wonderwel allemaal goed en dus konden we dinsdagavond aan het echte werk beginnen, een digitale raadsvergadering. Opnieuw achter de laptop, de techniek controleren, inloggen en de vergadering kon worden geopend. Vergadertechnisch ging het allemaal goed, de burgemeester had het er maar druk mee om alles bij te houden, met name de chat, waarmee deelnemers aan de vergadering het woord kunnen vragen. Er was een goede vergaderorde, iedereen kon zijn zegje doen, een prima etherdiscipline zou Ellie Lust gezegd hebben, kortom het werkte. Iedereen kon meekijken, want de gehele vergadering was rechtstreek via internet te volgen. Volgens de burgemeester waren er op een gegeven moment zelfs 162 mensen ingelogd. Wat mij betreft overigens geen indrukwekkend cijfer, maar de publieke tribune bij de raadsvergaderingen is ook bijna nooit druk bezet. Besluitvorming was nog niet aan de orde want daarvoor moeten de raadsleden toch echt fysiek bij elkaar komen en dat gebeurde woensdagavond. Alle raadsleden togen naar het gemeentehuis in Vlijmen voor een korte raadsvergadering: alleen een korte stemverklaring indien gewenst en  vervolgens stemming over alle raadsvoorstellen. Dat was dus in zeer korte tijd gepiept.

Als het zo goed verlopen is, zou je kunnen denken, waarom dan niet altijd digitaal vergaderen? Nou, wat mij betreft is dat geen optie. Het blijft behelpen. Bij politieke vergaderingen is de interactie tussen de deelnemers van groot belang. Je moet elkaar kunnen zien, je moet elkaar in de ogen kunnen kijken, je moet binnen je fractie of coalitie ook de gelegenheid hebben om even te overleggen, al is het maar via een instemmende knik. Bij digitaal vergaderen zit je de hele sessie thuis in je eentje achter je laptop en natuurlijk zijn er wel technische mogelijkheden om buiten de vergadering om nog zaken kort te sluiten (wij deden dat via een Whatsapp groep), maar toch. Wat mij betreft zo snel mogelijk weer gewoon fysiek vergaderen in de raadszaal. Maar nood breekt wet en zolang de Coronacrisis aanhoudt zal het dus wel behelpen blijven.

En voor de volledigheid, het krediet voor de GOL werd door de overgrote meerderheid goedgekeurd.

Drunen, vrijdag 3 april 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns