Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

04-04-2014: Centrumplan Vlijmen afgekeurd

Deel deze column:

Besluit gemeenteraad vernietigd.

De nieuwe raadsperiode is begonnen met een forse tegenvaller: de Raad van State heeft het besluit van de gemeenteraad m.b.t. het bestemmingsplan Centrum Vlijmen vernietigd. Aan een beoordeling van de Exploitatieopzet is de Raad van State niet toegekomen; immers die twee hangen zo nauw met elkaar samen dat inhoudelijke beoordeling niet meer nodig is. Als het bestemmingsplan afgekeurd wordt, dan is de exploitatieopzet daarmee ook van tafel. Een gevoelige tik voor de gemeente Heusden en voor projectontwikkelaar Heijmans, want deze uitspraak zal op zijn minst leiden tot een forse vertraging.

Centrum Vlijmen

Zes partijen, waaronder Achmea en Sligro, hadden beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan en de bijbehorende exploitatieopzet. Niet alle bezwaren zijn door de Raad van State gehonoreerd, maar enkele bezwaren dus wel. Zo heeft de Raad van State geoordeeld dat de ruimte tussen de horecavoorziening aan Plein 7 en de toekomstige ingang van de parkeergarage te klein is. Die ruimte is zo’n 8 meter en heeft de bestemming “Verkeer-Verblijfsgebied”. Dat biedt de mogelijkheid van terras, maar o.a. ook die van voetgangersgebied, fietsverkeer en erftoegangsweg.  De eigenaar van de zaak stelde dat die 8 meter te krap was en dat er te weinig rekening was gehouden met zijn terras. De Raad van State was het daar kennelijk mee eens en stelde dat het plan op dit punt niet met de vereiste zorgvuldigheid was voorbereid.

Dat probleem lijkt nog wel oplosbaar, maar moeilijker wordt het met de volgende overweging van de RvS. Achmea en Sligro voerden aan dat er in het plan geen of te weinig rekening is gehouden met de mogelijke leegstand van winkels, met name in de Oliemaat als de supermarkt daar verhuist naar het Plein. De gemeenteraad had in het bestemmingsplan moeten toelichten dat de nieuwe plannen moeten voorzien in een actuele regionale behoefte en op welke wijze rekening wordt gehouden met het bestaande aanbod van winkelvoorzieningen en de mogelijke gevolgen voor winkelleegstand in de betrokken regio. Dit wordt een lastig probleem, want als je daar nader onderzoek naar doet (hetgeen overigens wel gebeurd is), dan kunnen er twee conclusies zijn. Of er zal weinig of geen leegstand ontstaan en dan is er geen probleem, dan kan het bestemmingsplan alsnog opnieuw vastgesteld worden. Maar als de conclusie zou zijn dat er wel veel leegstand zal ontstaan, wat moet je dan doen? Het hele plan maar weer in de prullenbak?

Een derde punt waar de RvS over gevallen is heeft me eigenlijk nog meer verbaasd. Het gaat dan om de verkeersstromen in en rond het centrum van Vlijmen. In de plantoelichting is opgenomen dat er verkeersmaatregelen genomen gaan worden om de toenemende verkeersoverlast in het centrum te verminderen. Daartoe is een bestemmingsplan Vlijmen-oost in voorbereiding om een nieuwe randweg mogelijk te maken. De huidige op- en afritten in Vlijmen-oost gaan verdwijnen; Vlijmens verkeer van en naar de A59 zal in de nabije toekomst via een nieuwe randweg ten oosten van Vlijmen afgewerkt worden en dan voor een belangrijk deel via de Vijfhoevenlaan gaan verlopen. De verkeerstromen in en rond het centrum gaan als gevolg daarvan natuurlijk ook veranderen. Bezwaar van een van de appellanten (zoals dat zo mooi genoemd wordt) was dat straten in het centrum daar vaak helemaal niet op berekend zijn. Bovendien zijn die plannen nog niet definitief vastgesteld en hoe wordt de verkeersproblematiek nu opgelost als die plannen helemaal niet doorgaan? De RvS ging ook in dat bezwaar mee. De gemeenteraad had in het Centrumplan Vlijmen ook duidelijk moeten maken hoe men de verkeersproblemen zou gaan oplossen als de oostelijke randweg helemaal niet gerealiseerd zou worden. Dit geldt temeer omdat de plannen tot aanleg van die oostelijke randweg nog niet in procedure zijn gebracht. De procedures voor die weg (Tracébesluit en bestemmingsplan) moeten nog opgestart worden en dat gebeurt pas in de loop van dit jaar. De gemeenteraad mocht in juni 2013 toen het bestemmingsplan Centrum Vlijmen werd vastgesteld nog geen rekening houden met de aanleg van die oostelijke randweg. En dat maakt de besluitvorming wel erg lastig. Want het betekent concreet dat een bestemmingsplan Centrum Vlijmen eigenlijk pas kan worden vastgesteld als eerst de plannen rondom die oostelijke randweg eerst helemaal definitief zijn afgerond (inclusief de afwerking van bezwaar- en beroepprocedures). En dat zou dus wel eens tot een aanzienlijke vertraging van de ontwikkelingen in het centrum van Vlijmen kunnen leiden. Maar de RvS heeft gesproken en daar hebben we rekening mee te houden. De juristen van zowel gemeente als Heijmans moeten zich nu gaan buigen over deze uitspraak en de gevolgen daarvan. En dan zal de gemeenteraad op enig moment weer een nieuw besluit tot vaststelling van het Centrumplan Vlijmen en de bijbehorende exploitatieopzet moeten komen.

 

Drunen, vrijdag 4 april 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns