Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

04-05-2018: Agrifood Capital

Deel deze column:

Jaarplan en begroting 2019

De samenwerking in de regio Noordoost-Brabant staat al enkele jaren ter discussie. In steeds meer gemeenten worden vraagtekens gezet bij nut en noodzaak van de regionale samenwerking in deze regio. Vraagtekens die je bijvoorbeeld in de regio Hart van Brabant veel minder tegenkomt. Afgelopen maand kregen we het Jaarplan en begroting 2019 toegestuurd. En opnieuw bekroop mij het gevoel van wat doet deze regio nou eigenlijk. Veel wollig taalgebruik, veel mooie woorden, maar echt concrete voorstellen en/of maatregelen kom je in het hele stuk niet tegen. Een voorbeeld van zo’n mooie zin:

De ambitie in 2019 is om uitvoering te geven aan de ‘koers’, de verdere ontwikkeling van de provinciale omgevingsvisie te volgen en zal worden gewerkt aan een verbrede en integrale samenwerking binnen regionale ontwikkeldagen met een frequentie van twee keer per jaar. Doel is om vanwege de samenhang tussen opgaven de omslag te maken van een sectorale naar thematische benadering met een integrale focus op opgaven in het fysieke domein in samenhang met de andere regionale programma’s en prioritaire opgaven.”

Mooie woorden, maar als je nou gaat analyseren wat er nou inhoudelijk staat? Men wil de provinciale omgevingsvisie volgen, lijkt me inderdaad wel handig. Men gaat werken aan een verbrede en integrale samenwerking met een frequentie van maar liefst twee keer per jaar. Erg indrukwekkend!
Als je kijkt naar de begroting van het samenwerkingsverband, dan kun je je afvragen of je wel erg veel van deze club mag verwachten. Voor het onderdeel Leefomgeving (één van de vier domeinen waarop de regio actief is) heeft men in de begroting 230.000 euro uitgetrokken. En eerlijk is eerlijk, met zo’n bedrag kun je niet veel. De totale begroting van de regio is ruim 2,9 miljoen; daarvan wordt bijna 6 ton al gebruikt om de organisatie te financieren. 25% van het beschikbare budget is daarmee al opgesoupeerd.
Vervolgens gaat er ruim 6 ton naar het arbeidsmarktbeleid. Daar betaalt Heusden overigens niet aan mee; Heusden participeert in de arbeidsmarkt van Hart van Brabant.

Van het resterende budget gaat zo’n beetje de helft naar de uitvoeringsorganisatie Agrifood Capital BV (ruim 1 miljoen) en 600 duizend naar Agrifood Capital Werkt!, een andere uitvoeringsorganisatie van de regio. Hoe die gelden precies besteed worden is niet uit dit jaarplan af te leiden en dat maakt dit jaarplan en deze begroting al meteen een stuk minder interessant. Want het grootste deel van het beschikbare budget wordt in andere uitvoeringsorganisaties besteed. Wat dat betreft blijft het samenwerkingsverband een onoverzichtelijk geheel.

Vorig jaar is er een zgn. Mid Term Review verschenen, een soort tussentijdse evaluatie. De conclusie toen was eigenlijk al dat de regio principiële keuzes moet maken. Of men gaat verder met de samenwerking op de huidige wijze, maar dan moet er flink veel geld bij om de ambities te kunnen realiseren. Maar de regiogemeenten voelen er vooralsnog niks voor om flink wat extra geld in deze regionale samenwerking te stoppen. En dat betekent dan dat de regio zich veel meer moet focussen op enkele hoofdpunten van beleid. Met het beschikbare budget zijn de mogelijkheden maar zeer beperkt en dan kun je beter enkele zaken goed uitvoeren dan veel zaken maar half. De discussie rond de regio zal ongetwijfeld nog voortgezet worden. Wat mij betreft moet het allemaal veel overzichtelijker en efficiënter worden.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 4 mei 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer