Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

04-07-2014: Baanbrekers

Deel deze column:

Zware tijden voor Baanbrekers

Komende dinsdag de laatste raadsvergadering vóór het zomerreces. Eén van de (overigens niet zo talrijke) agendapunten is de bijgestelde begroting 2014 van Baanbrekers. Deze organisatie is vorig jaar ontstaan bij de fusie van de voormalige Werkvoorziening Midden-Langstraat (WML) en de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). Baanbrekers is kort gezegd de uitvoeringsorganisaties voor de bijstandsuitkeringen en voor de sociale werkvoorziening voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. We spreken hier over een behoorlijk grote organisatie met een jaaromzet van ca. 50 miljoen en met meer dan 700 medewerkers (voornamelijk WSW-ers, maar ook een ambtenarenapparaat van ruim 60 mensen).

baanbrekers[1]

Baanbrekers is sinds 1 januari 2013 actief en heeft sindsdien haar klantenkring alleen maar zien toenemen. De economie mag dan zo hier en daar voorzichtige tekenen van herstel tonen; voor het uitkeringenbestand heeft dat nog geen gunstige gevolgen gehad. Integendeel, het aantal uitkeringen neemt nog steeds toe en dat is merkbaar in het resultaat van Baanbrekers. Reden om eind vorig jaar de begroting 2014 drastisch bij te stellen. Die bijgestelde begroting komt volgende week ook in de gemeenteraad aan de orde; de raad kan dan zijn zienswijze daarop naar voren brengen. De bijstelling betreft o.a. de bijstandsuitkeringen; verreweg de belangrijkste uitgaven van Baanbrekers. Deze waren aanvankelijk budgettair neutraal in de begroting opgenomen, d.w.z. de uitgaven aan bijstandsuitkeringen werden gelijk gesteld aan het budget dat het Rijk daarvoor beschikbaar gesteld heeft. Nu heeft men ervoor gekozen om de begrote bijstandsuitkeringen te baseren op het verwachte aantal uitkeringsgerechtigden. Dat kun je uitrekenen op basis van groeicijfers zoals die door het CPB worden gepubliceerd. Dan blijkt dat de uitkeringen zo’n miljoen hoger zullen zijn dan het beschikbare budget. Dat gaat de drie gemeenten volgens die gewijzigde begroting ca. 1 miljoen extra kosten. Daarnaast zijn er nog meer mee- en tegenvallers; alles bij elkaar komt het verwachte resultaat in de bijgestelde begroting nu uit op 1,9 miljoen negatief.

Inmiddels is ook de eerste bestuursrapportage over het 1e kwartaal 2014 bekend; komende maandag komt die aan de orde in het Algemeen Bestuur van Baanbrekers. In het 1e kwartaal komt het resultaat uit op ruim 1 ton negatief en dat is gelet op de begroting voor het gehele jaar een gunstig resultaat. Maar dat is ook meteen het enige positieve nieuws. Gedurende de rest van het jaar worden grote tegenvallers verwacht. Zo blijkt het aantal uitkeringsgerechtigden veel sterker toe te nemen dan men op grond van prognosecijfers CPB had verwacht. Eind maart waren er ruim 1600 uitkeringen (waarvan 564 uit de gemeente Heusden). Daar komt nog bij dat het ministerie heeft aangekondigd dat het beschikbare budget voor dit jaar met waarschijnlijk 8% gekort gaat worden. Meer uitgaven en minder inkomsten, dat kan niet anders dan tot een groter tekort leiden: men verwacht op dit moment voor het gehele jaar 2014 een tekort van 1,9 miljoen alleen al op de bijstandsuitkeringen.

Daar komen dan nog andere tegenvallers bij. Zo wordt er van dochteronderneming WML Facilitair geen bijdrage meer in het resultaat verwacht (in de begroting was hiervoor nog 270 duizend euro opgenomen). Bovendien blijken de kosten van het gesubsidieerd personeel veel hoger uit te vallen. Er was in de primaire begroting nog geen rekening gehouden met de jaarlijkse indexering. Het totale verwachte eindresultaat voor 2014 blijkt nu uit te komen op 3,8 miljoen negatief. En dat is een lelijke streep door de rekening, want dat tekort zal door de drie deelnemende gemeenten toch opgehoest moeten worden. Voor de gemeente Heusden zou dit uitkomen op een bedrag van ca. 1,5 miljoen euro. Het is nog even wachten op de definitieve jaarrekening 2013; wellicht dat er nog een beroep gedaan kan worden op de beschikbare reserves. Daar zal snel meer duidelijkheid over komen; die jaarrekening moet eigenlijk voor half juli bij de Provincie liggen, maar allerlei administratieve problemen bij de samenvoeging van de administraties WML en ISD hebben geleid tot vertraging en Baanbrekers heeft dan ook uitstel aangevraagd en verkregen. Maar dat uitstel zal zeker geen afstel betekenen en de rekening voor Baanbrekers zal eind dit jaar hoe dan ook op de bordjes van de drie gemeenten terecht komen.

 

Drunen, vrijdag 4 juli 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns