Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

04-09-2020: Woonvisie

Deel deze column:

Particuliere initiatieven krijgen meer kans

Niet alleen de Haagse politiek is weer volop actief, ook de Heusdense politiek is in de afgelopen week weer uit het zomerreces ontwaakt. De politieke activiteiten zijn weer opgepakt met een tweetal informatievergaderingen. In beide vergaderingen kwamen ruimtelijke onderwerpen aan bod. Voor de informatievergaderingen Bestuur en Beheer en voor Samenleving waren er kennelijk geen agendapunten voorhanden, hetgeen wel opvallend genoemd mag worden. Natuurlijk, het was vakantietijd, ook voor college en ambtenaren, maar sinds eind juli zijn er toch twee maanden verstreken en dan mag je toch wel iets verwachten.

Het belangrijkste punt dat wel aan de orde kwam was de nieuwe Woonvisie. Daar ging het al langer over, zo lang zelfs dat DMP Heusden juist vóór de vakantie met een initiatiefvoorstel kwam voor de realisatie van goedkopere starters- en seniorenwoningen. Maar toen al was bekend dat de Woonvisie in september aan de orde zou komen en daarom werd de behandeling van de initiatiefnota door de gemeenteraad uitgesteld tot deze maand. Afgelopen dinsdag was het dan zover: zowel de nieuwe Woonvisie als het Initiatiefvoorstel van DMP stonden op de agenda.

De oude Woonvisie dateert van 2014 en had eigenlijk een looptijd van 10 jaren. Die visie werd opgesteld toen we nog volop in de economische crisis zaten. De bankencrisis, gevolgd door een kredietcrisis, legde de woningbouw praktisch plat. Er werd nauwelijks meer gebouwd en de gemeente Heusden met een gigantische grondpositie besloot om in de Woonvisie de nadruk te leggen op de gemeentelijke grondexploitatie. In de daarop volgende jaren 2014 -2019 zijn er ondanks de moeilijke economische omstandigheden toch nog 1.061 woningen gebouwd. Een groot deel daarvan waren rij- en huurwoningen (294 resp. 142), maar ook in de vrije sector is best nog aardig wat gerealiseerd (241 vrijstaand en 176 tweekappers). Ook werden er in die jaren  160 appartementen gebouwd. Toch is er in de loop van die jaren geleidelijk aan een groot tekort ontstaan aan goedkope woningen, zowel huur als koop. Niet alleen in Heusden overigens, want dit is een landelijk probleem. De economische crisis van 2008 tot 2018 heeft wat dat betreft duidelijk zijn sporen nagelaten.

De oude Woonvisie had zoals gezegd een looptijd van 10 jaren maar tijden veranderen en nieuwe ontwikkelingen maken aanpassingen noodzakelijk. De nieuwe Woonvisie “tHuis in Heusden” is een document van 46 pagina’s, dat u op de website van de gemeente en ook op deze site kunt terugvinden. Een belangrijk verschil met het oude beleid is dat de gemeentelijke grondexploitatie niet langer meer het belangrijkste uitgangspunt is. Ook particuliere initiatieven krijgen een kans. De woonvisie gaat ervan uit dat de provinciale prognoses voor de komende jaren wat meer ruimte gaan bieden en dat Heusden dan meer woningen mag bouwen. Die extra ruimte wil de gemeente dan vooral benutten voor woningen in het goedkopere segment voor zowel starters als senioren, want daar is op dit moment de behoefte het grootst. En ook particuliere inbreidingslocaties voor meerdere woningen komen daar in tegenstelling tot de afgelopen jaren dus voor in aanmerking. Tot nu toe gold er een beleidsregel dat er op eigen grond maar één woning gebouwd mag worden, maar die beleidsregel wordt binnenkort dus afgeschaft.

Een andere ontwikkeling is de steeds toenemende leegstand bij winkelpanden. In de Woonvisie (maar bijvoorbeeld ook in de actieplannen voor de winkelcentra) staat dat de gemeente de winkels meer en meer wil concentreren in de echte winkelcentra (om die aantrekkelijk te houden) en dat de winkels in de aanloopstraten bij leegstand een andere bestemming (lees woonbestemming) kunnen krijgen. Men denkt ook hier aan starters- en seniorenwoningen. Verwoning van de aanloopstraten richting centrumgebieden noemt men dat.

Het oude beleid wordt uiteraard niet helemaal overboord gegooid, maar er komen wel nieuwe accenten. De nieuwe Woonvisie zal op 22 september in de raad vastgesteld gaan worden; het Initiatiefvoorstel van DMP kwam afgelopen dinsdag eigenlijk nauwelijks aan bod, maar het komt nog wel op de raadsagenda. Maar of dat nog behandeld moet worden, dat is nog niet zeker. De doelstellingen, die met het initiatief werden beoogd, worden immers ook al in de Woonvisie nagestreefd. De enige vraag op dat punt is nog of een doelgroepenverordening zoals in het initiatief van DMP voorgesteld dan nog toegevoegde waarde heeft.

Drunen, vrijdag 4 september 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer