Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

04-12-2020: Bibliotheek

Deel deze column:

Waar gaat bibliotheek Drunen naar toe?

Als je sommige berichten van de afgelopen weken leest, dan lijkt het alsof de gemeente Heusden en de Bibliotheek Heusden op ramkoers met elkaar liggen. Toch valt dat bij nader inzien wel mee. Het Beleidsplan 2021-2024 van de bibliotheek dat onlangs gepubliceerd werd past voor het overgrote deel heel goed in de kaders die de gemeente in juni 2019 voor het bibliotheekwerk in onze gemeente geschetst heeft. Alleen daar gaat de discussie dan weer niet over, die gaat eigenlijk alleen maar over de huisvesting van de bibliotheek in Drunen. De gemeenteraad heeft in een motie uitgesproken dat men de bibliotheek het liefst ziet verhuizen naar het gebouw van de Voorste Venne; in het beleidsplan van de bibliotheek wordt een voorkeur uitgesproken voor huisvesting in het gemeentehuis Drunen aan het Raadhuisplein.

Een klein stukje voorgeschiedenis: in juni 2019 stelt de gemeenteraad de Kadernotitie Toekomstig Bibliotheekwerk vast. In die notitie worden met name drie kaders genoemd:

  • De bibliotheek vervult een maatschappelijke functie
  • Voor alle inwoners van de gemeente Heusden is een bibliotheekfunctie op maat beschikbaar
  • Maximale kwaliteit en rendement van het jaarlijkse subsidiebedrag in vergelijking tot andere bibliotheken in de regio of in het land.

Het bibliotheekbestuur werd gevraagd om binnen een jaar te komen met een beleidsplan waarin deze kaders worden uitgewerkt. Dat is in verband met wisseling van bestuur en ook als gevolg van de coronacrisis helaas en misschien ook wel begrijpelijkerwijs niet gelukt; het beleidsplan kwam in september 2020. In de tussentijd werd op 7 november 2019 nog een motie in de raad aangenomen waarin de gemeenteraad aangaf een sterke voorkeur te hebben voor huisvesting van de bibliotheek Drunen in het gebouw van de Voorste Venne. Het huidige gebouw in Drunen is gedateerd en aan vervanging toe; verhuizing naar het gebouw van de Voorste Venne kan een bijdrage leveren aan het creëren van een bruisend cultureel centrum op die plek, een meerwaarde voor alle partijen, ook voor de bibliotheek. Bovendien, plaatsing in de Voorste Venne zou een flinke meerwaarde voor de exploitatie van de Voorste Venne kunnen opleveren. Overigens, in de Kadernotitie van juli 2019 werd er over een mogelijke verhuizing naar de Voorste Venne nog niet gerept.

In de raadsvergadering van 15 december a.s. wordt de raad gevraagd een uitspraak te doen over het gepresenteerde beleidsplan. In het raadsvoorstel constateert het college dat het beleidsplan niet voldoende aansluit bij de wensen en verwachtingen van de raad. Dan lijkt het misschien alsof de bibliotheek haar huiswerk niet goed gedaan heeft, maar nogmaals 95% van de inhoud van dat beleidsprogramma voldoet volledig aan de wensen van de gemeenteraad. Op twee punten heeft het college echter kritiek: op de eerste plaats natuurlijk de zo gewenste verhuizing naar de Voorste Venne, maar ook het ontbreken van een goed onderbouwde rapportage om te komen tot een fijnmazig netwerk van servicepunten en schoolbibliotheken in onze gemeente. Op die twee punten wil het college een nadere uitwerking en men wil het bibliotheekbestuur tot 1 april volgend jaar de tijd geven om met een uitgewerkt voorstel te komen. Het voorstel werd vorige week besproken in de informatievergadering Samenleving en het ziet er naar uit dat de raad met het collegevoorstel zal instemmen. En dat betekent dat het bibliotheekbestuur nog het nodige huiswerk voor de boeg heeft.

Drunen, vrijdag 4 december 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns