Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

05-04-2019: Regionale samenwerking

Deel deze column:

Strategische agenda voor Hart van Brabant

Afgelopen woensdag was er een informatiebijeenkomst in Loon op Zand over de nieuwe Strategische Meerjaren Agenda 2019-2023 (SMA) van de regio Hart van Brabant. Die agenda zal binnenkort vastgesteld worden door het Algemeen Bestuur van de regio, waartoe ook de gemeente Heusden behoort. Maar voor het zover is mogen de negen gemeenteraden ook nog hun zegje doen. Binnenkort is er een zgn. Verenigde Vergadering van die negen gemeenteraden waarin raadsleden met moties nog voorstellen kunnen doen tot wijziging van het nu voorliggende concept SMA. Afgelopen woensdag dus een eerste bijeenkomst voor de raadsleden waarbij ze zich konden informeren over de inhoud van het concept dat nu voorligt.

Het is pas de tweede SMA die op deze manier wordt vastgesteld. De bedoeling is nu dat dit elke vier jaar gaat gebeuren in het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe colleges zijn dan gevormd, de nieuwe raadsprogramma’s zijn vastgesteld en een en ander kan dan worden vertaald naar de regio. De regio Hart van Brabant onderscheidt bij haar activiteiten drie programma’s: Mens en Samenleving, Leefomgeving en Milieu en Economie. Bij elk van die drie programma’s worden in de SMA doelen, activiteiten en indicatoren vermeld. En met name de vermelding van die indicatoren is nieuw. Men probeert het beleid te monitoren, maar dan moet je wel iets meetbaars hebben om eventuele resultaten van beleid te kunnen vaststellen. De missie van de regio is “Duurzaam in ontwikkeling”. Het gaat niet alleen om economische groei; ecologische groei en sociale groei zijn minstens zo belangrijk. Hart van Brabant wil dé regio van Nederland zijn waar duurzame groei door innovatie de standaard is. De hele SMA is dan ook doorspekt met termen als innovatie, duurzaamheid, smart industry etc. etc. Om de effecten van het beleid te meten wil men gebruik maken van de zgn. Telos-benadering, een onderzoekssystematiek die ontwikkeld is door het Brabants Centrum voor duurzame ontwikkeling, een centrum dat gelieerd is aan de Tilburgse Universiteit. Zoals gezegd, het gaat niet alleen om economische ontwikkeling, zaken als gezondheid, onderwijs, sociale contacten, goed bestuur en culturele identiteit zijn ook van belang. Het gaat niet alleen om economisch kapitaal, maar ook om sociaal-cultureel kapitaal en ecologisch kapitaal. De Nederlandse gemeenten scoren op die Telos-ladder 40 tot 56 (punten). De gemeenten in de regio Hart van Brabant scoren gemiddeld 47; de score voor onze gemeente Heusden staat momenteel (in 2018) op 52,0; Heusden scoort dus opvallend goed als het om een duurzame ontwikkeling gaat. Landelijk gezien staat Heusden op de 85e plaats van de 380 gemeenten.

De nieuwe SMA houdt natuurlijk rekening met nieuwe ontwikkelingen in de moderne samenleving. Die nieuwe ontwikkelingen doen zich voor op alle beleidsterreinen en gaan bijzonder snel. Denk bijvoorbeeld aan de voortgaande digitalisering en dataficatie (nu al de vierde industriële revolutie genoemd), de transformatie van het sociaal domein en de verduurzaming.
De ontwikkeling rondom digitalisering en de dataficatie biedt enorme kansen voor met name ICT-gerelateerde bedrijven, maar er zijn ook zorgen, bijvoorbeeld m.b.t. de privacy en gezondheid.
Binnen het sociaal domein is de zorg een belangrijk aandachtspunt: de vergrijzing slaat toe en er komen steeds minder zorgplekken en bedden beschikbaar waardoor wachtlijsten ontstaan. Gemeenten worden zo gedwongen om goed na te denken over de organisatie van zorg en ondersteuning. Dit geldt met name ook voor de Jeugdzorg.
En wat de verduurzaming betreft: er is sprake van een groeiend klimaatbewustzijn. Kabinetsbeleid is erop gericht om in 2050 energieneutraal te zijn en de klimaatadaptatie schreeuwt om maatregelen. Klimaatbeleid gaat verder dan de bestaande gemeentegrenzen. De regio is vaak het schaalniveau voor effectieve en efficiënte maatregelen. Bovendien richten overheid en de Europese Unie zich met subsidieregelingen vaak tot de regio’s en kunnen gemeenten daar geen of veel moeilijker een beroep op doen. Ook hier is de regio dus het schaalniveau waarop beleid gevoerd moet worden.

Zoals gezegd: de nieuwe Strategische Agenda voor de komende vier jaren wordt in de komende maanden vastgesteld. Afgelopen woensdag was er voor de raadsleden een eerste aftrap. Binnenkort volgt die Verenigde Vergadering (eind mei) en daarna zal het Algemeen Bestuur van de regio de Strategische Agenda definitief vaststellen. In de komende weken zal ik zeker nog op de inhoud van de Agenda terug komen.

 

Drunen, vrijdag 5 april 2019

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer