Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

05-05-2017: GOL

Deel deze column:

Inpassingsplan GOL: drie belangrijke aanpassingen

Afgelopen dinsdag een extra informatievergadering met slechts twee onderwerpen: de Voorste Venne en de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Over het onderwerp De Voorste Venne schreef ik vorige week al; die voorstellen werden over het algemeen positief ontvangen. Over de voorstellen met betrekking tot de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat waren raadsleden terughoudender. Sommige partijen lijken nog te aarzelen en het is ook best een ingewikkelde materie. De raad werd in de afgelopen weken overspoeld met informatie op dit gebied: een ontwerp provinciaal inpassingsplan met oplegnotitie (met daarin diverse aanvullingen), met maar liefst 21 bijlagen met vele achtergrondrapporten, kaartmateriaal, samenvattingen, etc. Vele honderden bladzijden tekst die informatie bevatten over tal van onderwerpen, niet alleen verkeer maar ook over het effect van te nemen maatregelen op natuur, op landbouw en recreatie, op cultuurhistorie en ga zo maar door. Zelden heb ik een bestemmingsplan gezien met zoveel achtergrondinformatie. En dat is op zich ook terecht, want de plannen zijn zeer ingrijpend voor de leefomgeving van veel inwoners en er hangt een kostenplaatje aan van meer dan 100 miljoen. Dus is het logisch dat raadsleden die plannen ook kritisch bekijken.

De plannen komen niet uit de lucht vallen. Al jaren wordt er over gesproken, niet alleen met de politiek, maar vooral ook met de bevolking. Sinds begin 2012 zijn er talloze bijeenkomsten geweest met inwoners en dus zijn we nu al meer dan vijf jaren bezig om deze plannen tot een goed einde te brengen. Laatste bespreking in de Heusdense gemeenteraad dateert van enkele maanden geleden. In december 2016 heeft de gemeenteraad nog diverse aanbevelingen kunnen doen richting de Stuurgroep en die aanbevelingen werden ook allemaal keurig in de nu voorliggende plannen verwerkt. Wat dat betreft mag de Heusdense politiek niet klagen. Aanvankelijk zouden de GOL-plannen in twee fasen worden uitgevoerd, nu wordt in principe alles tegelijkertijd aangepakt. Dat betekent bijvoorbeeld dat de maatregelen in Nieuwkuijk nu ook meegenomen worden. Het voorstel om de zuidelijke op- en afrit bij Nieuwkuijk te verplaatsen in oostelijke richting is overgenomen. Dat betekent een aanzienlijke verlichting van de drukte op de rotonde aan de Jnk de la Courtstraat, temeer ook omdat de doorgetrokken Spoorlaan ter hoogte van de Parallelweg-west éénrichtingsverkeer krijgt en dus ook achter de bestaande geluidwal kan komen te liggen. Een belangrijk winstpunt ten opzichte van eerdere versies van de GOL-plannen. Daar komt nog bij dat er nu veel meer ruimte beschikbaar komt voor een ander nieuw element in de huidige plannen: de aanleg van een SnelFietsRoute (SFR). Momenteel wordt namelijk onderzocht of het mogelijk is om te komen tot zo’n SFR van Waalwijk tot aan Den Bosch. Het zou een aantrekkelijke, brede fietsroute moeten worden die op diverse kruisingen ook voorrang krijgt op het autoverkeer en die de mensen moet verleiden om meer gebruik te maken van de fiets en minder van de auto. In de Baardwijkse Overlaat zou dat gecombineerd kunnen worden met het openwerken van de spoordijk en het terugbrengen van een lange brugverbinding (een meer dan 800 meter lange fietsbrug). Daarmee heb ik drie belangrijke nieuwe elementen in de nu voorliggende plannen wel benoemd: de mogelijke aanleg van een SFR, de verplaatsing van de zuidelijke op- en afrit bij Nieuwkuijk en de samenvoeging van fase1 en fase 2. Daarnaast zijn er nog andere ontwikkelingen zoals de aanleg van een waterberging in Drunen-noord en west, maar daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over.

In de PIP-procedure die momenteel gevolgd wordt, kan de gemeente Heusden reageren op het nu voorliggende voorontwerp. In de komende raadsvergadering zal de raad daarover een besluit nemen. De reactie van de gemeente Heusden zal dan samen met de reacties van andere organisaties al dan niet verwerkt worden in een volgende versie van het Inpassingsplan, het ontwerpplan. Dat plan zal naar verwachting in september ter inzage gelegd worden en dan kan iedereen daarop reageren met een zienswijze.

U kunt de plannen inzien op de website van de GOL: ttps://www.oostelijkelangstraat.nl/default.aspx

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 5 mei 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns