Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

05-09-2014: Veiligheidsbeleid

Deel deze column:

Kadernota Integrale Veiligheid

Na het zomerreces zijn de politieke activiteiten ook in de gemeente Heusden in de afgelopen week weer opgepakt: de eerste serie informatievergaderingen zit er weer op. Belangrijkste agendapunt was zonder enige twijfel het gemeentelijke veiligheidsbeleid dat afgelopen dinsdag aan de orde kwam via de Kadernota Integrale Veiligheid. In de publiciteit was er opvallend genoeg nauwelijks aandacht voor. Toch is het veiligheidsbeleid een van de belangrijkste kerntaken van de gemeentelijke politiek. Want veiligheid is een groot goed; daar kunnen ze in Oost-Europa en in het Midden-Oosten van meepraten, zo kunnen we dag in, dag uit weer in de diverse media zien en lezen.

Tegenwoordig spreken we van de Nederlandse Politie, een nationale organisatie die per 1 januari 2013 op basis van de nieuwe Politiewet van start ging. Het landelijke korps bestaat uit tien regionale eenheden en een landelijke concerndienst. De gemeente Heusden valt onder de regio Oost-Brabant en binnen die regio onder het basisteam de Meierij. Naast Heusden behoren daar nog zes andere gemeenten toe, nl. Boxtel, Haaren, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en Vught. Op basis van die Politiewet moeten de gemeenten in dat basisteam samen een Kadernota Veiligheid opstellen en aan die nota wordt momenteel dus hard gewerkt. Afgelopen week werd er over gesproken in de informatievergadering Beheer en Bestuur en in de eerstvolgende raadsvergadering wordt het stuk ter besluitvorming geagendeerd.

Criminaliteit is voor een belangrijk deel een landelijk (en wellicht ook een internationaal) probleem. Het ligt dan ook voor de hand dat er vanuit de landelijke overheid al de nodige prioriteiten gesteld worden en daar zul je als lokale overheid dan ook rekening mee moeten houden. Je kunt dan denken aan zaken als ondermijnende criminaliteit, cybercrime, fraude, kinderporno en het afpakken van illegaal verkregen vermogen. Maar op lokaal niveau kunnen daarnaast nog andere prioriteiten benoemd worden. Dat gebeurt op basis van een uitgebreide veiligheidsanalyse waarbij de diverse vormen van vele voorkomende criminaliteit in beeld zijn gebracht. Op basis van die veiligheidsanalyse komt de Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij voor de periode 2015-2018 tot de volgende prioriteiten:

– woninginbraken
– problematische jeugd en (criminele) jeugdgroepen
– geweld waaronder huiselijk geweld
– georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit
– voertuigencriminaliteit (geldt alleen voor de gemeente Vught)

Daarnaast is er ook nog een Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 waarin 41 gemeenten in de regio Oost-Brabant samen met Openbaar Ministerie en politie afspraken maken over gemeenschappelijk prioriteiten. In dat plan worden de regionale prioriteiten benoemd op basis van de diverse kadernota’s vanuit de basisteams. Dat heeft uiteindelijk geleid tot vier grote prioriteiten: problematische jeugd en jeugdgroepen (inclusief alcohol en drugs), woninginbraken (als onderdeel van vermogenscriminaliteit), georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit en geweld waaronder straatroof, overvallen, relationeel geweld, uitgaansgeweld en geweld tegen werknemers met publieke taak. Vier prioriteiten, maar die bestrijken nog altijd een zeer breed spectrum.

afvaldumping xtc

Een groot deel van de beschikbare capaciteit wordt al jaren ingezet voor bestrijding van de drugscriminaliteit en alles wat daarmee samenhangt (denk aan hennepkwekerijen, xtc-lab’s en dumping van xtc-afval in de natuur). Gemeenten hebben in de afgelopen jaren ook meer juridische middelen in handen gekregen om daar tegen op te treden. De burgemeester van onze gemeente Heusden is daar ook zeer alert op en schroomt niet om drastische maatregelen te nemen zoals sluiting van huurwoningen en bedrijfspanden. Helaas hebben we daar in de afgelopen maanden al meerdere voorbeelden van kunnen zien. Binnenkort krijgt de burgemeester ook de wettelijke mogelijkheid om eigen woningen voor een half jaar te sluiten als daar een hennepplantage of xtc-lab wordt aangetroffen en burgemeester Hamming gaf afgelopen dinsdag aan daar zo nodig ook zeker gebruik van te maken. Hij is voor een “zero tolerance beleid” en wat mij betreft verdient hij daarbij alle steun van de gemeenteraad. Helaas houdt de centrale overheid nog altijd vast het huidige gedoogbeleid ten aanzien van drugs; de problematiek is daarmee voorlopig nog niet opgelost want de financiële belangen zijn daarvoor te groot. En dan bedoel ik niet alleen de kennelijk geweldige winst die met drugshandel behaald worden. Ik doel ook op een ander verschijnsel: gemeenten, particulieren en bijvoorbeeld ook natuurmonumenten die geconfronteerd worden met xtc-afval dat drugscriminelen op hun terrein gedumpt hebben. Dat afval moet uiteraard geruimd worden en de forse rekeningen daarvoor komen voor de eigenaren van die terreinen! Eigenaren die niks van doen hebben met die criminele activiteiten, maar die wel mogen opdraaien voor de kosten van het ruimen van afval. Je zal maar zo’n partij afval op je terrein vinden!

 

Drunen, vrijdag 5 september 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer